Nominasjonsprosessen for fylkestingsvalget i Viken

Nominasjonsprosessen for å sette sammen et vinnerlag til fylkestingsvalget i 2019 er i gang. Fylkene Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen til Viken fylkeskommune fra 1.januar 2020. De tre Høyre-foreningene i Akershus, Buskerud og Østfold skal stille en felles liste for Viken Høyre til fylkestingsvalget i 2019. 

Leder av nominasjonskomiteen er Kristin Ørmen Johnsen fra Buskerud. Øvrige medlemmer av komiteen er:

 

René Rafshol, Østfold

Thomas Sjøvold, Akershus

Mette Tønder, Akershus

Siw Wikan, Akershus

Maria Barstad Sanner, Akershus

Helge Evju, Buskerud

Runar Johansen, Buskerud

Victoria Elisabeth Cavallini Fevik, Buskerud

Bjørg Kristin Lund, Østfold

Erik Unaas, Østfold

Else-Kathrine Hveding, Østfold Senior Høyre

 

Sekretær for nominasjonskomiteen er fylkessekretær i Akershus Høyre, Dag-Egil Bull Sletholt.

 

Tidsplan for nominasjonsprosessen:

- Mai: Sittende fylkestingsrepresentanter gir svar på om de ønsker gjenvalg eller ikke.

- Mai-august: Foreningens medlemmer og alle andre oppfordres til å foreslå navn på personer for nominasjonskomiteen.

- 31.august: Frist for å sende inn forslag på kandidater fra organisasjonsleddene.

- Oktober: Kommuneforeningene avholder lokale nominasjonsmøter med prøvenominasjon til valgliste for fylkestingsvalget 2019.

 

I starten av november legger nominasjonskomiteen frem sin innstilling på forslag til valgliste for Viken Høyre.

 

Nominasjonsmøtet for Viken Høyres liste til fylkestingsvalget i 2019 avholdes den 17.november 2018 på Sundvolden Hotell i Buskerud.

 

Har du spørsmål, kontakt leder av nominasjonskomiteen Kristin Ørmen Johnsen på epost: kristin-ormen.johnsen@stortinget.no, eller sekretær Dag-Egil Bull Sletholt på epost: dag-egil@hoyre.no