Nulltoleranse for mobbing – vårt felles ansvar

Fylkestinget har nylig behandlet en revisjonsrapport som får frem hvordan fylkeskommunen arbeider med å bekjempe mobbing av elever. 

Det er positivt at Fylkesrådmannen kontinuerlig arbeider med å lage styringssystemer for våre skoler. Men det er både trist og alvorlig å få tilbakemelding at fokuset på mobbeproblematikk ikke er godt nok. Noen skoler benytter gjennomsnittsmåling for hele elevgruppen, og dette bidrar ikke til å avdekke de reelle skolemiljøutfordringene.

Høyre mener at det er på tide at skolemiljøene forstår at ungdom som opplever å gå med klump i magen på grunn av mobbing ikke kan møtes med gjennomsnittstall. Barn og ungdom er enkeltindivider, født med ulikt inngangspunkt. Foreldre, lærere, må lete etter de små signaler. Vi må se hele barnet, det være seg i skolegården, på fotballtrening, eller i garderoben i svømmehallen.

Skolen har kraftfulle virkemidler og er en av de viktigste arenaene i arbeidet mot mobbing. Et trygt psykososialt skolemiljø er helt avgjørende for at alle elever skal føle seg inkludert. Derfor kan vi ikke ha en vente og se-holdning når det gjelder bekjempelse av mobbing. Vi kan ikke slå oss til ro med at skoler oppfatter og praktiserer systemer ulikt. Det ikke rom for at noen er flinke, mens andre er mindre flinke, og det er ikke rom for at noen tar ansvar mens andre lar være. Dersom det er kompetanse som mangler, mener Høyre at fylkeskommunen bør sørge for at de skolene som har de største utfordringene får hjelp og støtte først. Er det manglende eller svake systemer, da bør det utvikles bedre systemer for å følge opp mobbesaker, og det må legges opp til at de som ikke får det til lærer av de som lykkes i dette arbeidet. Alle har et felles ansvar for å forebygge og håndtere mobbesaker. Høyre er enig med nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad som sier: «det aller viktigste skjer på skolen hver dag når lærere og elever jobber for et godt læringsmiljø som er fri for mobbing. Trygge elever mobber ikke.»

Mobbing er såpass alvorlig at det har stått sentralt i både kongens, statsministerens og sametingspresidentens nyttårstaler i 2014. 2015 startet med at statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen arrangerte et toppmøte om mobbing i skolen. I år har Stortinget endret opplæringsloven og pålegger skolene å gripe inn med én gang. Ansvaret er tydelig plassert og det er fare for bøter om skolen ikke følger opp.

Fylkesrevisjonsrapporten gir oss ikke alle svar. Men disse svarene kan hjelpe oss i bekjempelsen av mobbing. De tiltakene som iverksettes bør oppfattes av alle som levende dokumenter som vil gjøre skolene, lærerne, skoleeiere og skoleledere tryggere. Tiltak som vil gjøre foreldre og barn tryggere – tryggere på at de skal få hjelp når behovet er der. Rapporten må bidra til at vi voksne ikke av usikkerhet snur oss bort, men vet hva vi skal gjøre – og vet at hva vi gjør, har betydning.