Stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Økning i antall lærekontrakter i Østfold

Østfold i klar bedring! Utdanningsdirektoratet har publisert nye, foreløpige tall, som viser at det er en økning i antall lærekontrakter.

Vi trenger mange flinke fagarbeidere i årene fremover. Det er bra for Norge og Østfold at antallet lærekontrakter øker, samtidig som vi ser at flere søker seg til yrkesfag. Jeg vil arbeide videre for at den positive utviklingen skal fortsette.

 

Det er godt nytt at antallet lærekontrakter ser ut til å øke. Men vi skal ikke la gode tall bli en sovepute. Jeg forventer at bedrifter og Østfold fylkeskommune forsterker innsatsen med å skaffe læreplasser til motiverte ungdommer. Vi kommer til å trenge flere fagarbeidere i fremtiden, og da må vi alle bidra slik at flere får læreplass.

 

Bedriftene melder om stort behov for fagarbeidere. Den eneste måten de kan skaffe seg faglært arbeidskraft på er å bidra med læreplasser slik at enda flere får fullført utdanningen sin. Solberg-regjeringen har besluttet ny struktur for yrkesfaglige utdanninger og fra 2020 vil elevene få tidligere spesialisering. Regjeringen med Høyre i front fornyer fellesfagene i videregående opplæring, og styrket med dette yrkesrettingen av fellesfag som matematikk og norsk.

 

Det blir et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen. Og vi fortsetter satsing på etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere gjennom Yrkesfaglærerløftet. Dessuten er det slik at hospiteringsordninger og lektor 2-ordning for yrkesfag videreføres. Yrkesfagelever får rett til påbygg etter ferdig fagbrev. Det gjør veien fra yrkesfag til høyere utdanning enklere for de som ønsker dette.

 

Videre har lærlingtilskuddet blitt økt med totalt 21 000 kroner per lærekontrakt. Det gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger.


Også rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov har økt. Det er nå skjerpet krav om bruk av lærlinger ved offentlige anbud og ny strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter. Det bidrar også godt til flere læreplasser. Og det er etablert egen merkeordning for lærebedrifter.

 

Fleksibiliteten er styrket ved at det er mulig å bytte fra studieforberedende linjer til yrkesfag uten å gå et år om igjen. Over 70 millioner kroner i 2018 har yrkesfag og fagskolene blitt styrket med. Og det kommer på toppen av om lag 600 millioner i yrkesfagløft mellom 2013-2017.

 

Søkere som har fått lærekontrakt per august, fordelt på fylke 2016-2018 (prosent)


August 2016

August 2017

August 2018

Akershus

33,1

40,5

35,8

Aust-Agder

41

43,3

50

Buskerud

22,6

23,1

28,2

Finnmark

42,2

53,1

52,8

Hedmark

54,4

57,2

56,8

Hordaland

40,2

46,8

50,2

Møre og Romsdal

39,2

47,1

47,4

Nordland

31,2

33,4

36,6

Nord-Trøndelag

38,8

51,7

Oppland

46,6

48,4

52,3

Oslo

46,5

52,1

50,7

Rogaland

42,2

48,2

47,5

Sogn og Fjordane

35,8

36,4

57,3

Sør-Trøndelag

48,5

45,8

Telemark

26,7

26,9

39,4

Troms

33,3

24,2

34,7

Trøndelag

46,2

Vest-Agder

43,2

51,2

57,8

Vestfold

34,2

42,6

30,7

Østfold

13,9

15,6

31,1

Hele landet

37,6

41,8

44,3