Medlemmer av Østfold Høyres fylkestingsgruppe: Roar Lund, Simen Nord, Tor Prøitz, Erik Unaas, Monica Gåsvatn og Marthe Key Frøberg.

Forslag til økonomiplan 2017-2020

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre la i dag frem sitt alternative forslag til økonomiplan for Østfold fylkeskommune 2017-2020. 

Vi ønsker en tydeligere satsing på tjenestene vi leverer til innbyggerne, og tilsvarende kutt i unødvendig byråkrati og administrasjon. Vi prioriterer for å oppnå de viktigste målene for Østfold-samfunnet: en skole der flere fullfører og får gode resultater, tryggere og bedre veier, skape flere arbeidsplasser og et sunnere og bedre miljø.

Vi er positive til en større region med Akershus, Buskerud og Vestfold som gir mulighet til helhetlig samfunns- og arealutvikling rundt Oslofjorden.

Av enkeltforslag kan nevnes:

-          Opprettholde Timeekspressen linje 9 mellom Eidsberg-Askim-Oslo
-          Bruke 3,5 millioner for å styrke skolehelsetjeneste på alle de videregående skolene
-          Låneopptak for å oppgradere fv120 og andre veier
-          Redusere antallet stillinger i administrasjonen i fylket med 10%
-          Bruke 4 millioner i året på etter- og videreutdanning av lærere
-          Bygge nye skoler i tre med skolehager og grønne lunger i tilknytning til bygget

Hele forslaget ligger i vedlegget under.

Økonomiplan 2017-2020 H FrP og V