Oppfordring til krig mot matsvinn

Du har sikkert flere ganger fått høre at det er synd å kaste mat. Dette utsagnet rommer mye sannhet. Ikke bare fordi det er forferdelig å kaste mat når andre sulter på grunn av matmagel, men også fordi mat på avveie er en skikkelig klimaversting som sterkt bidrar til å forurense jordkloden. 

Produksjon av mat krever store mengder vann og i mange tilfeller også kjemikalier. Aksjonen «Stoppa matsvinnet» i Sverige opplyser at opphør av matsvinnet fra husholdningene ville spart miljøet for 500 000 tonn CO2. Det tilsvarer utslipp fra 200 000 biler! Dette er ikke enestående i Sverige men gjelder også Norge og andre land vi kan sammenligne oss med.

Ekstra ille er det at mye av maten som kastes fortsatt er fullt brukbar, eller den hadde kunnet holdt lenger dersom vi hadde håndtert den riktig. Bonden har tradisjonelt alltid vært opptatt av å ikke la mat gå til spille. Eksempelvis ble råstoffene nøye vurdert – de beste gikk rett til konsumentene, mens mindre god kvalitet kunne benyttes til saft, til dyrefor etc. 

Matsvinn forekommer i hele næringsmiddelkjeden. Derfor er det gledelig at bransjeorganisasjonene vil komme med konkrete tiltak for hvordan matsvinnet kan reduseres. Q-Meieriene er et godt eksempel; ved siden av datomerkingen på blant annet melkekartongen står «Best før, men ikke dårlig etter». Om melken har nådd utløpsdatoen betyr det ikke at den ikke kan brukes.

La oss slutte opp om klima- og miljøminister Helgesens oppfordring til krig mot matsvinn. Her har vi alle noe å bidra med som fører til positive resultater både for mennesker, miljø og lommebok.