Østfold skal forbli Østfold

Nestleder i Fagforbundet Østfold, Tore Leif Gundersen, er opptatt av at han ikke ønsker noen endringer på det regionale nivået. "Vi må beholde Østfold" skriver han.

Han er opptatt av at vi som er for en større region ikke har fortalt han hvorfor vi ønsker dette. Det umiddelbare spørsmålet som melder seg hos meg da er; hvorfor ønsker Fagforbundet ingen endring? Men det skrev han dessverre ingen ting om. 

For det første er det ingen som skal ta fra Gundersen, eller noen andre, Østfold. Østfold som sted og navn vil bestå. Det er heller ingen som skal flytte oss som bor her. Men jeg er helt sikker på at kvaliteten kan bli bedre på mye, om vi kan planlegge og tenkte på tvers av færre grenser enn i dag. Hvorfor skal ikke Mosseungdom få velge videregående skole i Vestby eller på Ski? Hvorfor skal vi ikke kunne planlegge utbygging og vedlikehold av fylkesveier mer helhetlig enn vi klarer i dag? Hvorfor skal vi ha tre fylkesrådmann eller tre fylkesting med politikere når vi kan klare oss med ett?

Høyre er egentlig for å avvikle hele nivået mellom kommunene og staten. Det standpunktet har vi ikke flertall for og da er det åpenbart at færre regioner som erstatning for dagens fylkeskommuner er et stort steg på rett vei. På rett vei for å tenke helhet og på rett vei for å bruke mest mulig av pengene til å løse oppgaver for innbyggerne. Å kalle dette sentralisering er for meg å snu det hele på hodet. Vi setter faktisk menneskene som bor her i sentrum.