Gruppeleder Simen Nord, Østfold Høyres fylkestingsgruppe.

Østfold Høyre glade for enigheten mellom Regjeringen og Krf

KrF, Venstre, Høyre og FrP er enige om oppgavene som skal overføres til de nye regionene. Enigheten representerer den største struktur- og ansvarsendringen for fylkeskommunene siden de ble opprettet.

H, Frp, V og Krf vil overføre mange oppgaver fra Staten innen samferdsel, integrering, næringsutvikling, kompetanse, forskning, klima, landbruk og folkehelse. I tiden fremover skal man utrede overføringen av enda mange flere oppgaver, inkludert oppgaver hos Bufetat.

- Jeg er veldig glad for at dette er på plass, og lettet over at prosessen med å bygge Viken fylkeskommune nå kan fortsette for fullt. Nå som vi kan være helt sikre på at reformen blir gjennomført som tidligere vedtatt slipper vi å bruke tid og ressurser på omkamp og politisk spill. Jeg regner med at også Sp og Ap vil bidra til det, sier gruppeleder i Østfold Høyres fylkestingsgruppe, Simen Nord.

- Jeg er spesielt fornøyd med at mange av de viktigste oppgavene vil bli overført, ikke minst gjelder det fylkesdelen av sams vegadministrasjon. Det er en ordning som har gitt mange utfordringer slik den er i dag.

- Når oppgavene flyttes ned til det regionale nivået kan vi tilpasse de bedre til våre innbyggere. Fylkeskommunene kan ha en tettere dialog med innbyggere og næringsliv enn det et statlig byråkrati kan klare. Det er viktig når vi skal legge til rette for næringsutvikling og skape nye arbeidsplasser. Og dette kommer i tillegg til at vi får større og bedre fagmiljøer på områdene hvor vi allerede har oppgaver, sier Nord.

- Enigheten sier også noe om at man skal gjennomgå den regionale stat for å bedre tilpasse seg de nye fylkeskommunene. Det vil gjøre det mye enklere å koordinere mellom kommuner fylkeskommuner og stat.

- Viken fylkeskommune vil bli bra for folk i Østfold, og ved at man flytter makt fra Staten til det regionale nivået beviser man det vi har sagt hele tiden. Nemlig at dette er en demokratireform som skal gi den enkelte innbygger større innflytelse og bedre tjenester, avslutter Høyres gruppeleder.