Pengedryss for Borg Havn

Før påske vil Regjeringen legge frem ny transportplan(NTP). Planen er et resultat av enigheten mellom H, FrP og samarbeidspartiene KrF og V, og vil bety en bedre reisehverdag for veldig mange, økt konkurransekraft for næringslivet, samtidig som den vil bidra til det grønne skiftet.

Det er fortsatt mye som gjenstår før meldingen legges frem før påske, men satsingen på Borg Havn er det sikret enighet om.

Den historiske satsingen som det legges opp til den nye NTP-en gjør det mulig for Borg Havn å gjennomføre prosjektene som utbedrer innseilingen til havnen. Borg Havn er viktig for næringslivet i Nedre Glomma og Østfold. Prosjekter man har arbeidet for lenge, og som er nødvendige for at havnen skal kunne fortsette å utvikle seg. Ligger man ved utløpet av en elv må det mudres for å holde farleden åpen.

For Borg 1 (indre del av innseilingen) er det satt av 300 millioner kroner i perioden 2018–2024. For de neste seks år er det satt av ytterligere 400 millioner kroner.

For Borg 2 (Ytre del) er det i perioden 2018–2024 satt av 100 millioner kroner. For påfølgende seksårsperiode er det satt av 215 millioner kroner.

Når dette er på plass vil Borg Havn og næringsområdet på Øra tåle den forventede vekst i transportvolumet og gi grobunn for enda flere arbeidsplasser. Dette er et industriområde med stort utviklingspotensial. For Borregaard er det viktig å få sikret fortsatt tilgjengelig skipstransport i kort avstand fra fabrikkområdet.

Utbedringen av farleden inn til Fredrikstad har foruten penger handlet om spørsmål om hvor man skal plassere mudderet. Løsningene har vært basert på en kombinasjon med å ta på land hos Frevar de mest forurensede massene, mens øvrige masser legges i sjøen. Saken ligger nå til behandling hos Miljødirektoratet. Muddermasser med kobber er nå klassifisert slik at dette kan legges i sjødeponi. Havnedirektør Lundestad uttalte til Fredrikstad Blad at han er rimelig sikker på at avklaringen av dumpingsproblematikken ikke vil forsinke saken nå, og at dette har gitt en prosjektbesparelse på 100 millioner kroner.

Stortingskandidat for Østfold Høyre, Monica Carmen Gåsvatn og lokallagsleder for Sarpsborg Høyre Marit Kildedal er meget glad for at Regjeringen sammen med samarbeidspartiene prioriterer Borg Havn i den nye transportplanen, en plan som betyr økt konkurransekraft for næringslivet, samtidig som det bidrar til det grønne skiftet.

Monica Carmen Gåsvatn

Stortingskandidat Østfold Høyre