Peronbiler, CO2 og veibygging

Det er interessante tall når OVF, Opplysningskontoret for Veitrafikken, legger frem sin årlige rapport for utvikling av veitrafikken siste år.

Som de fleste andre er også de opptatt av å påvirke til et lavutslippsmiljø fra et område som har de største utslippene av CO2 og også andre negative miljøpåvirkninger. Dette må imidlertid veies opp mot nødvendigheten av et effektivt veisystem tilpasset samfunnets krav om fremkommelighet.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen la frem tall for 2016 som viser at regjeringens avgiftspolitikk stimulerer kraftig til at befolkningen velger miljøriktige biler. Lavere engangsavgifter, lavere bompengeavgifter, fordelspakker for batteridrevne biler og dyrere fossilt drivstoff har ført til en betydelig økning i salg av batteridrevne, hybrid  og plug in hybrid personbiler i 2016. 

I 2012  var nybilsalget av fossildrevne personbiler 93 % og 7 % var elektrisk, hybrid og plug in drevne personbiler. Det året ble det solgt ca 138.000 nye personbiler.  Med 93 % andel fossildrevne blir det ca 128.000 personbiler. I 2016 var andelen fossildrevne personbiler sunket til 59,8 %. Det betyr at det ble solgt ca 92.000 personbiler, en faktisk nedgang på 36.000 fossildrevne biler!  40,2 % er drevet med elektrisitet, hybrid og plug in! Det er en økning fra ca 10.000 til ca 62.000 elektrisk, hybrid og plug in biler i 2016.

CO2 utslippet var i 2005 175 g/km og i 2016 93 g./km.  EU’s mål om å nå 85 g/km innen 2020 vil Norge nå i løpet av 2017!

Blant de mest solgte bilmodellene kommer den første fossildrevne personbilen først som nummer 9! 

Dette betyr at utslippskravene for personbiler vil regulere seg selv til fastsatte mål innen de frister som både Norge og EU har stilt. Regjeringen har lyktes med sin satsing på å motivere for kjøp av nye personbiler som belaster miljøet minst.

Avgiftsendringen og de andre tiltakene som Høyre sammen med FrP i regjering har satt i verk fungerer. De nødvendige endringer i folks bruk av bil kommer som et uttrykk for å ta ansvar og uten restriksjoner som vil skape unødvendige tiltak for mange innbyggere.

Tungtransporten har større utfordringer. Riktignok har NOX-utslipp blitt betraktelig redusert med ny teknologi med den såkalte Euro 6 motoren, men CO2 utslippet er en stor utfordring. Heldigvis er det i Norge store aktører som vil delta i arbeidet med å finne andre løsninger for tungtransporten. Her trengs imidlertid mer tid for å få alternativer frem til generell bruk. 

Utviklingen av personbiltrafikken viser at tiltakene virker. Norge klarer å overholde fastsatte krav til redusert påvirkning på klimaet. Tiltakene viser at det er unødvendig å bruke restriktive tiltak i forhold til klima- og miljøforurensning. Fortsatt positiv tilrettelegging og stor satsing på kollektivtrafikk, sykkelveier og gangstier vil i sum gi den fleksibilitet som passer den enkelte innbyggers hverdag best.

Tor Prøitz
Medlem samferdselskomiteen for Høyre
Østfold fylkeskommune