Politisk latskap å be om mer penger

Atter en gang kommer Sarpsborgs Ap ordfører Sindre Martinsen og utvalgsleder for kultur og oppvekst Therese Thorbjørnsen med feil påstander når de går ut og sier at det ikke følger statlige penger med bemanningsnormen for barnehager og skoler. 

Allerede i oktober i fjor gikk de to og utrykte bekymring for at den varslede bemanningsnormen i barnehagene ville ramme eldreomsorgen, barnevernet og den planlagte økningen av antallet lærere i grunnskolen i Sarpsborg. De mente, overaskende nok, at flere voksne i barnehagene vil gi færre lærere og færre enerom for eldre. I oktober 2017 skulle regningen regjeringen påførte Sarpsborg kommune være på 52 millioner. I mai 2018 har regningen, ifølge Ap-representantene økt til 70 mill.


Det de to unnlater å si er at lærertetthetsnormen er fullfinansiert. Kommunen har fått 22 mill. for 2015, 2016 og 2017. Men politisk ledelse med Ap i spissen har kuttet i andre klassetrinn for så å bruke disse pengene på 1-4.klassetrinn. Når det gjelder barnehagenormen er den finansiert på lik linje med alle andre tjenester i kommunal sektor. Mens mange andre kommuner de siste årene har gjort veldig mye for å øke grunnbemanningen i barnehagene har ikke Sarpsborg gjort det. Resultatet er at vi ligger langt under landsgjennomsnittet. Når ordføreren klager og sier at Sarpsborg trenger mer penger for å oppfylle normen, er dette tegn på at bemanningen i våre barnehager har vært for lav gjennom alt for lang tid. Dette i en by som hadde «Sarpsborg – der barn og unge lykkes» som sin tidligere visjon.

«Ren ansvarsfraskrivelse av regjeringen» kaller ordføreren innføringen av barnehagenorm som Stortinget er blitt enige om. En norm som er med på å sikre kvalitet og trygghet i barnehagen og kan være med på å skape en god hverdag for våre barn. Ap har styrt Sarpsborg i godt over 100 år, allikevel klarer de ikke å følge opp egne partiprogram og strategi, ei heller å prioritere å gi et kvalitetsløft på dette viktige området for barna våre. Hvem er det da som fraskriver seg ansvaret, ordfører Sindre Martinsen?


Kommunene vil alltid måtte prioritere hva de skal bruke penger på. Prioriteringer er vanskelige og det er mange gode formål å velge mellom. Slik jeg ser det, er det politisk latskap og mangel på kreativitet når det eneste man gjør er å be om mer penger istedenfor å bruke midlene på en effektiv måte for å løse lovpålagte oppgaver.


Høyre er opptatt av forebygging og tidlig innsats. Derfor ønsker vi å satse videre på barnehage- og skolesektoren.