Politisk verksted i Viken

Programkomiteen for nytt fylkestingsprogram for Viken er i gang med sitt arbeid og vil ha dine innspill i prosessen.

Fra 1.januar 2020 er Viken fylkeskommune en realitet og ved fylkestingsvalget i 2019 skal det velges representanter til et nytt fylkesting for Viken. Et fylkesting bestående av representanter fra Akershus, Buskerud og Østfold. Høyre setter nå i gang prosessen for å lage et godt fylkestingsprogram for det nye fylket Viken.

Politisk verksted i Viken

Det er valgt en programkomite som har fått ansvaret for å lede og sette i gang arbeidet. Komiteen, som ledes av Anette Solli (fylkesordfører i Akershus), vil fremover invitere til både temamøter og medlemsmøter i Viken for å få innspill til programmet. Mer informasjon om hvordan du kan sende inn dine innspill kommer. 

-Vi skal i tiden fremover skape et spennende politisk verksted hvor vi ønsker innspill fra både Høyre-medlemmer og innbyggere i hele det nye fylket Viken, sier Anette Solli, som ser frem til å sette i gang med arbeidet med å stake ut den politiske kursen for Viken. 

Medlemmer av programkomiteen:

Anette Solli, Akershus 
Christian Bendz, Akershus 
Cecilie Lindgren, Akershus 
Hilde Merete Feragen, Akershus 
Rune Kjølstad, Buskerud 
Sandra Bruflot, Buskerud 
Tore Opdal Hansen, Buskerud 
Hanne Birgitte Lindbak Haatuft, Buskerud 
Simen Nord, Østfold 
Monica Carmen Gåsvatn, Østfold 
Gretha Evelin Thuen, Østfold 
Espen Andreas Volden, Østfold 

Har du spørsmål eller innspill send disse til sekretær for komiteen Line Foss: line.foss@hoyre.no