Reduserte ulikheter går gjennom arbeide

Lederen i Smaalenene tirsdag 10. januar omhandler «større ulikheter»  og viser til at kommunene rundt Askim og Eidsberg har en arbeidsledighet på rundt 2 prosent, noen under. Mens Askim og Eidsberg ligger på 4 %. Og det etterspørres handling fra regjeringen på økt sysselsetting.

Der er regjeringen godt i gang og resultater synes allerede. I landet som helhet er det bedring i sysselsetningen i 14 av 18 fylker. Østfold er en av de 14 hvor sysselsettingen øker.

I Smaalenene mandag 9. januar fremvises en oversikt over nyetableringer bare i desember 2016 – i indre Østfold. Jeg vil tror at mange som meg tenkte – «dette var mange». Bare i Askim var det 18 nyetableringer – og Spydeberg 6 på en måned. Godt arbeide og initiativ fra mange.

Da er det verdt å minne om at den største ulikheten i det moderne Norge går mellom dem som har et arbeide å gå til og dem som står utenfor. Ser man på de gruppene med lavest inntekt kjennetegnes disse av svak tilknytning til arbeidsmarkedet og høy grad av innvandrere. Derfor er nettopp reduksjonen  i arbeidsledighet sentralt – og nye arbeidsplasser virkemiddelet.

Når vi også fører en restriktiv innvandringspolitikk er det nødvendig. Alle som kommer til Norge og får opphold må og skal ha mulighet for å ta utdanning, skaffe seg erfaring, komme i arbeide, lære seg språket – og bli selvforsørgende. For å redusere økende forskjeller i våre lokalsamfunn går dette gjennom arbeide og selvforsørgelse. Her arbeider Høyre og regjeringen aktivt!

I skolepolitikken har vi et hovedmål: å gi barn muligheter til å leve frie og selvstendige liv så de kan forme den fremtiden de selv ønsker - uavhengig av foreldrenes sosiale status. En god skole med kunnskap i sentrum skaper et samfunn med muligheter for alle. Kunnskap i skolen er en varig løsning på gi folk muligheter. Regjeringens satsing på skolens innhold og økning i antall lærere, samt videreutdanningstilbud til disse er nødvendige tiltak.

Når Arbeiderpartiets svar kun er mer skatt til de rike så gir ikke det flere arbeidsplasser og dermed heller ikke muligheter for de som står utenfor arbeidslivet. 

Oljekrisen rammet arbeidslivet hardt. Selvsagt øker forskjellene når mange tusen jobber forsvinner og folk må få ledighetstrygd. Det er ikke regjeringens feil at oljeprisen stupte - og vi må omstille oss. Regjeringen fører derimot en svært aktiv omstillingspolitikk med midler til å skape aktivitet og gi bedrifter flere ben å stå på. Mye penger til samferdsel, lavere skatt og mer kunnskap - dette gir et samfunn med små forskjeller og muligheter for alle. Og viktigst – det gir arbeide til folk!
 
Ingjerd Schou 
Østfold Høyre