Regjeringen styrker lokaldemokratiet

Høyre-FrP-regjeringen, sammen med Venstre og KrF, gir nå landet vårt en moderne regionreform: Flere beslutninger skal tas nærmere der innbyggerne bor – i sine kommuner og regioner.

For å styrke lokaldemokratiet reduserer vi antallet fylkeskommuner fra 19 til 11, og flytter oppgaver til de nye, sterke regionene. Det er helt naturlig at eksperter vurderer hvilke oppgaver det er naturlig å flytte til fylkeskommunene, og derfor ønsker regjeringen at et ekspertutvalg skal vurdere ytterligere oppgaveoverføring.
Hva Arbeiderpartiet vil, er ikke godt å vite.

Jonas Gahr Støre har sagt om kommunereformen at han vil «ha en løpende diskusjon med andre virkemidler, med en annen holdning og med et annet samspill». Ikke akkurat et krystallklart budskap.

Partifelle Stein Erik Lauvås sier at Ap vil «sette seg ned med fylkene og se på hvilke oppgaver som kan flyttes ut».

Han ønsker altså det samme som regjeringen gjør. Hvordan skal vi vite hvilke oppgaver som kan flyttes, om vi ikke har en struktur som er bygget for det?

Det lønner seg å vite hvor god plass du har i stuen før du velger å kjøpe en ny sofa. På samme måte er det fornuftig med nye og større fylkeskommunene, med sterkere fagmiljøer og bedre tjenester, før vi diskuterer hvilke oppgaver som skal flyttes.

Senterpartiet ønsker full reversering. I praksis vil det si at en eventuell Arbeiderparti-ledet regjering vil skape stor usikkerhet i hele landet.

Det er et paradoks at Senterpartiet påstår at det vi driver med er sentralisering, når det er nøyaktig det motsatte av hva regjeringen faktisk gjør ved å flytte makt nærmere innbyggerne.

En reversering av region- og kommunereformen, som Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker, vil representere en stor sentralisering av makt til Oslo og Stortinget på bekostning av kommunene og fylkeskommunene.

Der vi ønsker å styrke lokaldemokratiet gjennom å bygge sterkere fagmiljøer, vil et samarbeid mellom Ap og Sp reversere og stanse, og dermed hindre at lokaldemokratiet styrkes.

Større og mer funksjonelle fylkeskommuner vil gir oss en regional inndeling som er bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor.