Regjeringen tre år: Gode resultater i krevende tider for Østfold

Søndag feirer regjeringen tre år. Høyre ligger an til å gjøre et godt valg neste år takket være at regjeringen har levert gode resultater i krevende tider med oljekrise og flyktningekrise.

- Helsekøen går ned og de som står i kø venter ikke så lenge som før.

- Resultatene i skolen går opp. 

- Det er færre hull i veiene. 

- Ledigheten her i Østfold er også lavere enn den var på samme tid i fjor. Tall fra NAV viser at ledigheten i Østfold var på 2,8 prs i september i år. Det er 10 prosentpoeng lavere enn i september 2015. 

- Ventetiden har i gjennomsnitt gått ned med 5 dager fra 2014 til 2015 i Helse Sør-Øst. 

Investeringene i vår samferdselsregion er økt med 50 %, eller 3 mrd mer enn de siste fire årene under den forrige regjeringen. I tillegg blir veiene i mye bedre stand fordi nå prioriteres vedlikehold. Sammenlignet med 2013 har vi fjernet hullene på 25 km av riksveinettet i fylket vårt.  Med fortsatt rekordhøye bevilgninger til vedlikehold av vei, vil det også bli bedre i år og neste år. Det har også skjedd kraftige forbedringer på E18 i fylket vårt, og arbeidet med ny innfartsvei til Fredrikstad pågår for fullt. 

Regjeringen og samarbeidspartiene har gitt Fredrikstad/Sarpsborg belønningsavtale om kollektivmidler, og overoppfylt statens del, ved å gi 240 millioner i kollektivstøtte til dette byområdet, 25 millioner mer enn avtalt.

Det er også 547 lærere som har fått tilbud om etter- og videreutdanning i Østfold i 2016. Totalt 975 siden regjeringen startet. 

- Det er mange forsøk på å svartmale situasjonen, men jeg tror ikke innbyggerne kjenner seg igjen i det. De ser at Høyre styrer trygt i en krevende tid, og leverer på det vi lovte før valget. Jeg tror partiets sterke situasjon også skyldes at velgerne ser det skjer mye positivt lokalt. 

Både innenfor samferdsel, etablering av bedrifter og økning av arbeidsplasser innenfor eksisterende bedrifter, er det gode utviklingstendenser i Østfold.

Samarbeidspartiene har hatt flertall på snittet av målingene ni av de siste ti månedene ifølge nettstedet pollofpolls.no. Det er et uttrykk for at velgerne er fornøyd. 

Under ett år før valget ligger vi bedre an til å få gjenvalgt en statsminister fra Høyre enn siden Høyrebølgen på 80-tallet med Kåre Willoch.

Arbeidet nå er å vise at vi også fremover har de beste løsningene for å skape flere lønnsomme jobber, mer kunnskap i skolen, bedre velferd og trygghet i hverdagen. Lykkes vi med det er jeg sikker på at velgerne vil gi oss tillit til å styre i fire nye år.