Rekordmange får læreplass i Østfold

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at rekordmange får læreplass. I Østfold har 938 av 1550 fått læreplass i 2017. Den gode utviklingen viser at regjeringens satsing på yrkesfag gir resultater. Allikevel er Østfold av de fylker som fortsatt ikke har tilbud til alle!

Hvert år står alt for mange elever klare for lære uten læreplass. Derfor er det gledelig at det i 2017 er skaffet flere læreplasser i Østfold, enn det ble gjort i 2016. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet.

 

Det å sikre flere læreplasser er en viktig del av regjeringens store satsing på yrkesfag. Vi har satt i gang flere tiltak som skal gjøre det enklere for bedrifter å ta inn lærlinger. Blant annet stiller vi nå krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser, vi har økt lærlingtilskuddet med 21.000 kroner per kontrakt, vi har innført en merkeordning for lærebedrifter og vi har fornyet samfunnskontrakten mellom partene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser.

 

Østfold har gjort en god jobb med å skaffe læreplasser. Selv om det er en oppgang i 2017 betyr ikke det at jobben er gjort. Fremdeles er det alt for mange elever som står uten læreplass. Vi har alle et ansvar for å sikre at fremtidens arbeidskraft får muligheten til å fullføre utdanningen sin. Det gjelder spesielt Østfold fylkeskommune med sitt hovedansvar for videregående skoler, dernest næringslivet – og ikke å forglemme statlige og offentlige institusjoner. Det er like viktig å ta Mesterbrev som Mastergrad. Begge trengs for vårt arbeidsliv.

 

Å skaffe alle en læreplass er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Norge vil trenge mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer. Jeg håper enda flere bedrifter, private som offentlige, i Østfold vil ta inn lærlinger i 2018.

 

Fylkesvis oversikt over økningen i læreplasser

 

Fylke

Søkere

Godkjent

Østfold

1550

938

Akershus

1971

1462

Oslo

2201

1723

Hedmark

972

707

Oppland

1068

758

Buskerud

1541

1018

Vestfold

1432

954

Telemark

986

672

Aust-Agder

721

497

Vest-Agder

1217

894

Rogaland

3084

2417

Hordaland

3039

2154

Sogn og Fjordane

830

621

Møre og Romsdal

1659

1127

Nordland

1789

1319

Troms

1171

828

Finnmark

606

453

Trøndelag

3056

2280

Totalt

28 893

20 822