Rekordmange elever fullfører videregående - også i Østfold

Denne uken publiserte SSB sin årlige rapport på gjennomstrømning i videregående opplæring. Nesten 75 prosent av de som begynte på videregående opplæring i 2012 fullførte innen fem år. Det er det høyeste tallet som er målt. De aller fleste fylker opplever fremgang. Østfold er en av dem.

Fra 2008 – til 2018 er økningen i % økt fra andelen gjennomført fra 66,3 til 72,5. Det er det all grunn til å glede seg over, etter god innsats fra lærere, foresatte, skoleledere og folkevalgte – samt ikke minst elevene selv.

 

Vi er glad for at den positive utviklingen fortsetter. Høyre innførte Kunnskapsløftet i 2006, hvor vi blant annet løftet opp grunnleggende ferdigheter, og det høster vi nå resultater av.


Dette er gode tall både lærere og elever kan være stolte av. Men gode tall må ikke bli en hvilepute. Vi må fortsette det gode arbeidet slik at enda flere elver fullfører videregående opplæring og får et godt grunnlag for videre utdanning og arbeid.  

 

Høyre har gjort mye den perioden vi har sittet i Kunnskapsdepartementet og pilene peker oppover. Vi har satt i gang fire forskningsprosjekter for å finne gode tiltak rettet mot frafall, tettere samarbeid med fylkene gjennom Program for bedre gjennomføring, økt lærlingtilskuddet og innført en fraværsgrense, for å nevne noe. Nå er det bare å fortsette arbeidet, forsterke den gode fremgangen og sikre det grunnlaget som unge mennesker trenger for å ta videre utdanning om det er å spesialisere seg innen sitt fagbrev – eler det er å gå videre til høyere utdanning.

 

For å sikre arbeidsdeltagelse, klare seg selv og medvirke til å sikre Norge som et velfungerende velferdssamfunn så er dette grunnlaget!