René Rafshols landsmøteinnlegg 2017

Dirigenter, Landsmøte

Ingua dehan metsaikum nab Norway - betyr Velkommen til Norge på Eritreisk. Hvorfor sier jeg det?


Jo, på onsdag var jeg så heldig å være med på å ta imot 144 Eritreere som kom til Gardermoen fra Italia. Etter en kort registrering dro de videre til Ankomstsenteret Østfold som ligger i Råde. Senteret har vært en suksess ved at den enkelte blir fulgt opp på en human og respektfull måte og at de blir kartlagt raskt ved at politi, sykehus, kommunehelsetjenesten, UDI, Hero, Røde Kors og Noas er samlet under samme tak. 

 

Høyre skal stå for en stram men rettferdig innvandringspolitikk.

Men lansmøte, vårt fokus må være på integrering. Mange av Eritreerne jeg møtte var enslige unge mennesker født på 90-tallet eller barnefamilier. For at vi skal lykkes må tiden på mottak være kortest mulig. Videre må kommunene bli fulgt opp så de gir språkopplæring og utdanningsløpet som gir alle muligheter.


I programutkastet pekes det på arbeid som et suksess kriteriene for god integrering, her har arbeidsgivere et spesielt ansvar for å rekruttere til sine arbeidsplasser. Staten og kommunene må gå foran.

 

Mudassar Kapur har utfordret oss til å ha fokus på hverdagsintegrering. Det er opp til deg og meg om vi skal lykkes. Hvordan er det vi tar imot personene som blir vår nye nabo, arbeidskollega eller elev.

 

I have a dream sa Martin Luther King. De som kommer til Norge har også en drøm om et trygt og godt liv i Norge. 

 

Som Safia Abdi Haase som bor i Halden sier det. Hvorfor kalles vi innvandrer, jeg er ferdig vandret.

 

Takk for meg.