René Rafshols landsmøteinnlegg om Forsvaret

Dirigenter.

I dag vil over 2300 UNIFIL veteraner motta Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Landsmøte vi har mye å takke norske kvinner og menn som gjort en innsats i inn og utland.

Landsmøte har i flere år vist at Høyre er et forsvarsparti med krav om økning av forsvarsbudsjettet. Etter mange år med nedprioriteringen og nedbygging er vi endelig på riktig vei. Med forsvarsminister fra Høyre bygger vi et forsvar for å møte morgendagens trusler.

Det betyr at vi skal kunne overvåke og forsvare den langs kysten vår, ha et stort og godt fotavtrykk ved grensen i Nord, hjelpe til ved operasjoner i utlandet, og støtte politiet ved terrorhandlinger.

I Forsvarets årsrapport for 2017 skriver forsvarssjef Admiral Bruun-Hanssen at han er fornøyd med hvordan Forsvaret har løst de fleste av de 9 målene Stortinget har fastsatt for Forsvaret.

Forsvarssjefen og statsministeren peker på at NATO er grunnpilaren i forsvaret av Norge.

Gode Høyrevenner jeg er enig med forsvarssjefen om at NATO er grunnpilaren i forsvar av Norge. Derfor må Høyre være positiv når det amerikanske Forsvaret vil bygge en QRA pad for jagerfly på Rygge.

Regjeringen må sørge for finansiering for å gjennomføre Stortingets vedtak om landmakten. Etter å ha hørt statsministeren i dag med investeringer som allerede er bevilget er vi på vei Spesialstyrkene må prioriteres og det må derfor bygges opp en dedikert helikopteravdeling på Rygge, slik forsvarssjefen har anbefalt.

Høyre er garantisten for et tryggere Norge.