Fylkesleder i Østfold Høyre, René Rafshol.

René Rafshols landsmøteinnlegg 2016 - Vår forsvarsevne 

Dirigenter, kjære landsmøte.
 
De siste års terrorhendelser i verden og den økte russiske militære aktiviteten er et bevis på at vi er i en urolig periode for hele verden. 
 
I dag er det 76 år siden Norge våknet opp til tyske tropper på norsk jord. I 1940 var fienden kjent. Dessverre har bildet blitt mer komplisert de siste 15 årene. I dag har vi et aggressivt Russland som gjør det viktig med et forsvar i Nord. Vi har en lang kyst og havområder som trenger overvåking og forsvar med båter og overvåkningsfly. Jagerfly er viktige og med hovedflyplassen liggende i Midt-Norge kan de gi rask flystøtte til nord og sør. I tillegg ser vi at behovet for å ha et forsvar som støtter og hjelper politiet når det er terrortrusler eller terrorhandlinger fra grupper eller enkeltpersoner.

Østlandet trenger et solid militært fotavtrykk. Det er to hovedfokus som forsvaret i Østlandet må ha:
- Forsvaret må ha ressurser til å trene sammen med og støtte politiet ved terrortrusler og terrorhandlinger. Forsvarets spesialstyrker, helikopterstøtte og heimevernet er viktige bidragsytere til denne samhandlingen. 
- Ha styrker til å kunne forsvare angrep på Østlandet og ta ned jagerfly ved behov.

I Østfold har vi en militær flyplass der politiet fra flere distrikter trener i dag. Det er bygd opp bygg inne i hangarer for å kunne komme nærmest mulige reelle situasjoner. Også kunne trene helikopter i skarpe situasjoner er viktig.
Norge trenger flere beredskapssenter der samhandling mellom blålysetatene og militære kan blomstre. 

Nå har Landsmøtet gitt en klar beskjed om at Høyre fortsatt er det beste forsvarspartiet. Den som kan være lederen som tar forsvaret til nye høyder er vår fantastisk dyktige forsvarsminister. 

Jeg har møtt flere tidsvitner de siste årene. Deres klare tilbakemelding: Vi må ikke glemme!

Med Høyres sterke engasjement for forsvaret, vet jeg at vi ikke vil glemme.