Respekt for hverandres tro

Muslimer i hele verden markerer Ramadan. I én måned vil familie og venner samles i moskeer og hjem.

Jeg har blitt fortalt at ramadan er tid for bønn og åndelig kontemplasjon med tid for å reflektere over verdier som medfølelse, generøsitet og takknemmelighet. En av mine bekjente forklarte meg at «For meg handler ramadan om å være takknemlig for det jeg har og være meg bevisst at det finnes mange som lever under mye verre forhold enn meg, noe blant annet fasten minner meg på».

Etter mitt syn må vi oppdra våre unge i alle trossamfunn til å tenke og snakke respektfullt om andre religioner og deres tilhengere. Noen gjør den feilen å tenke at mangfold krever at en må undertrykke eller i motsatt forsterke sin egen identitet. Det er ikke sant. Er en trygg på egen identitet er det berikende å søke vennskap med og vise respekt for mennesker som bekjenner seg til ulik tro. På den måten kan varige vennskap gro med mål om sammen å skape en bedre verden.

«Når det gjelder gjensidig respekt for andres religioner dreier det seg om å være villig til å lære deres symboler og verdier. Når vi overbringer våre naboer våre gode ønsker i anledning en religiøs fest, er det helt enkelt fordi vi søker å dele deres glede, uten å referere til innholdet i deres overbevisning», skrev pave Frans for noen år siden. Dette synes jeg er en klok holdning som jeg gjerne slutter meg til.

Med ønske om en fredelig ramadan.