Resultat av lokale nominasjonsmøter

Alle Høyres lokalforeninger i Østfold har nå avholdt lokalt nominasjonsmøte og rangert kandidatene til Østfold Høyres stortingsvalgliste 2017.

Resultatet fra alle foreningene kan leses i PDF-dokumentet i linken under.

Østfold Høyres nominasjonskomité ledes av Ann-Hege Indrevoll. De skal i tiden fremover gå gjennom resultatene og gjennomføre kandidatintervjuer.

Komitéens endelige innstilling skal foreligge innen 1. november. Østfold Høyres nominasjonsmøte avholdes 22. november.

Resultat av lokale nominasjonsmøter.