Rolf-Jonas Ringen Kristiansens landsmøteinnlegg

Dirigenter, Kjære Landsmøte

Jeg skal prate FOR eggdonasjon.

Det har blitt populært å si at man har tvilt seg frem i denne saken, og det må jeg innrømme å ha gjort selv også! Men på to områder har jeg aldri tvilt, det er hvor sterkt jeg verdsetter likhet for kvinne og mann, og individets frihet til å bestemme selv.

 

Jeg mener det er grunnleggende urettferdig ovenfor alle kvinner som lider av ufrivillig barnløshet at det er deres kjønn, og ikke deres egnethet, som skal bestemme om de får hjelp til å føde egne barn eller ikke.

 

”Mater semper certa est” sto det i brødteksten når Sandra ble kalt egglederen. Det er et gammelt romersk uttrykk som betyr ” hvem som er mor, er alltid sikkert”. Og tro det eller ei landsmøte, det vil det fortsatt være. For så stor tro har jeg faktisk på at vårt helsevesen og vår fantastiske helseminister har kontroll, for vi vil alltid ha rett til å vite vårt opphav.

 

Og så er det noen som mener at barnet vil oppleve en identitetskrise hvis det har forskjellig genetisk og biologisk mor. De samme menneskene har kanskje like før litt fleipete sagt ”Men far har vi jo aldri visst helt sikkert hvem er”. Med en sånn argumentasjonen betyr jo det at vi alle skulle gått gjennom livet i et identitetsmessig villrede fordi postmannen kanskje har vært på besøk, mens ved både egg- og sæddonasjon vil man alltid vite helt sikkert hvem som er donor.

 

Kjære landsmøte, stem ja til et mer likestilt og rettferdig samfunn der også kvinner får hjelp til å oppfylle drømmen om barn hvis de er infertile på feil måte!