Rygge og Bardufoss: Hvor lenge skal Ap få lov til å dobbeltkommunisere?

Mandag sendte AP-leder Støre ut nok en pressemelding der han garanterer helikopter på Bardufoss. Hvor lenge skal Ap få lov til å dobbeltkommunisere i denne saken? Støtter de Bardufoss eller Rygge – eller har de penger utover det de selv har støttet i Langtidsplanen for Forsvaret og egne budsjett?

AP har igjen og igjen prøvd å ri to hester i dette spørsmålet. Det er umulig å forstå hva de egentlig mener, og de sprer usikkerhet og uforutsigbarhet rundt et svært viktig grep for å styrke forsvarsevnen og terrorberedskapen.

Bell 412 gir i dag ikke optimal støtte til hverken hæren, SOF eller sivil beredskap. Forsvarssjefen er meget tydelig i sin anbefaling av en kraftsamling for å tilføre SOF integrert transportstøtte. Det er en nødvendig prioritering av den begrensede ressursen 412 utgjør, men helikoptrene kan gjøre god nytte for SOF. Det forutsetter en kraftsamling av skrog og mannskap på Rygge.

Med NH-90, AW-101 og sivile ressurser, vil helikopterkapasiteten i nord, inkludert for hæren, kunne bli minst like god som i dag.

AP signaliserer at de «garanterer» helikoptre til Hæren på Bardufoss. Det må da forutsette minst en av tre ting:
• AP vil enten beholde Bell 412 på Bardufoss og umuliggjøre oppbyggingen av den prioriterte SOF-kapasiteten. Det vil svekke en av våre viktigste militære avdelinger, være i strid med FSJ råd og ikke bygge opp den nasjonale kontraterrorberedskapen.
• Eller: AP har konkludert på at de vil kjøpe nye helikoptre dedikert til Hæren. FSJ analyserte dette spørsmålet i 2014 og kom frem til at det ville kreve minst 15 NH-90-ekvivalenter til en investeringskostnad på ca. 6 mrd. Skyhøye driftskostnader kommer i tillegg.
• Kostnadene må enten bevilges utover den rammen AP var ekstremt opptatt av å holde seg innenfor i LTP-forhandlingene, eller gå på bekostning av andre landkapasiteter. Hvilke?

Styrkingen av SOFs helikopterkapasitet vil bidra til økt kontraterrorberedskap. Direkte i tråd med Gjørv-kommisjonens anbefaling. Gitt denne ukens debatt er det uforståelig at AP skaper ny tvil om dette nå.

Dette er et komplekst puslespill. Nå må Ap på banen og avklare tydelig og endelig hva de mener. Dette er ikke i tråd med LTP-forliket. Senest forrige uke bekreftet AP i debatten på Stortinget at vedtaket om flytting av 339 ligger fast. Nå skaper de igjen usikkerhet. Det er unødvendig og uheldig.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen gikk selv ut og ba om at man ikke måtte droppe helikopter til Rygge. Støres egne lokalpolitikere mislikte Støres uklarhet i januar. Den er ikke blitt noe klarere nå.

Høyre står tydelig bak forliket i Langtidsplanen som innebærer en kraftsamling på Rygge!