Sarpsborg må ta ansvar for egne prioriteringer!

Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje fortsetter i Sarpsborg Arbeiderblad sin retorikk om at det som oppleves som rettferdig for Sarpsborg er det samme som rettferdighet for hele Østfold. Bakgrunnen for debatten er at Sarpsborg kommune har valgt å prioritere midler regjering og storting har bevilget med føringer til økt bemanning i skoler og barnehager, til andre formål.

Martinsen-Evje må gjerne ønske seg mer penger fra staten. Men å trekke rettferdighetskortet bli bare komisk når vi ser hva Aps lokalpolitikere prioriterer å bruke pengene på. Ser vi i tillegg på de økonomiske resultatene til Sarpsborg og kommune-Norge som helhet de siste årene så er det ingen grunn til å klage. Vi skal tiår tilbake for å finne en like god kommuneøkonomi som vi har sett de siste tre-fire årene.

Østfold har mange felles utfordringer. Inntektssystemet er en av disse og noe vi alle jobber for å endre. De fleste av våre kommuner ligger på 94-96 prosent av landssnittet i inntekter. Her skiller ikke Sarpsborg seg noe mer ut enn øvrige Østfoldkommuner. Derfor faller argumentene om at Sarpsborg trenger mer penger til bemanningsnormene i barnehagene og skolene til stengrunn når andre kommuner i fylket klarer å finansiere dette innenfor de kronene de har fått til nettopp dette.

Østfold har grunn til å jobbe videre for en mer rettferdig fordeling. Den jobben tar vi. Men Sarpsborg har ingen grunn til å kreve at vi skal jobbe noe mer for dem enn de andre kommunene i fylket. Først må de gjøre sine egne prioriteringer – og stå for dem.