Senterpartiet betyr forfall for jernbane

Det er med interesse jeg leser Senterpartiets og Myhrvolds interesse for pendlere og togreisende.

 

Myhrvold (SP) skriver at Senterpartiet vil gi NSB større overføringer. Det har de ikke foreslått i Stortinget. Togkjøp er ikke del av NTP (Nasjonal Transportplan). Senterpartiet har ikke foreslått mer penger til kjøp av togtjenester i de to siste budsjettene (2016 og 2017)

 

«Jernbanepartiet» Senterpartiet flytter mange veimilliarder ut av Østlandet i sin NTP, men foreslår ingen ekstra midler til jernbane i sitt opplegg, utenom 3 mrd. kr til en strekning på Vestlandet (Vossebanen Arna-Stanghelle). Det eneste de vil er å «effektivisere» jernbaneutbyggingen med 6 mrd. kr. De sier ingenting hvordan dette skal «effektiviseres», men sist Senterpartiet styrte Samferdselsdepartement i 8 år økte forfallet på jernbanen med 1 mrd. kr i året. Erfaringene er dårlige. Stedet hvil og revers!

 

«Jernbanepartiet» Senterpartiet står først og fremst for å la jernbanen forfalle. Vi har snudd forfall til fornyelse og henter nå igjen etterslepet etter at det fikk nær doble seg på 8 rødgrønne år. Vi har nå snudd dette. Gjennom omorganiseringen som SP er imot, skal vi få på plass flerårige budsjetter som vil gi enda mer forutsigbarhet for utbyggingstakten.

Så er Senterpartiet mot konkurranse. Men det blir mer tog av det – flere reiser m v, Det kan være verdt å nevne at den svenske regjeringens uavhengige gransker sier at konkurranse har løftet svensk jernbane. SJ (Svenska Järnvägen) som ble slaktet, er nå ett av få europeiske jernbaneselskap som går med overskudd.

 

Så altså - Svenskenes svar på NSB, Svenska Jarnvägen, hyller konkurransen. Intet å ta notis av for SP kanskje – men for togreisende er det bedre kvalitet.

 

Internasjonal forskning viser tvert i mot at det er konkurranse som lykkes best.

 

Den oppstykkingen Myhrvold, SP, er kritisk til har ført til at nå vurderes det plutselig dobbeltdekkere for høyere kapasitet i Østfold.

 

Altså: Noe skjedde da NSB mistet styringen over togsettene: ved nyttår mistet i prinsippet NSB kontrollen over hvilke typer persontog som skal gå på norske linjer. Nå er det Togmateriell AS, som eies av Samferdselsdepartementet, som har kontrollen, og som i nært samarbeid med Jernbanedirektoratet skal leie ut tog til NSB og eventuelle konkurrerende selskaper. Selskapet heter i dag Norske Tog as.

 

Historieskriving er alltid av interesse, men den bør være sann og gi en realistisk forhåpning om forbedring. At man lærte av historien. Slik ser det ikke ut til at Myhrvold er i nærheten av for pendlere og togreisende. Men for all del, vi i høyre inviterer absolutt med på laget som moderniserer!