Skatt – virkemiddel for vekst eller bremsekloss?

Allerede for 4 år siden visste vi at norsk økonomi er sårbar og at vi må få flere ben å stå på. For at flere næringer skal komme ut av skyggen som oljeindustrien har skapt er det viktig å tenke nytt.

Høyre vil forberede Norge på en tid hvor olje og gass vil spille en mindre rolle enn tidligere, for vår utvikling. Skattepolitikk kan være et fornuftig virkemiddel for økonomisk vekst, eller virke som en bremsekloss dersom det tapper kapital fra norske arbeidsplasser, og gjør det mindre lønnsomt å spare og investere.

Norge har i hovedsak et velfungerende skattesystem som sikrer at de som tjener mest betaler mest. Nivå og innretning på skatter og avgifter skal motivere til arbeid, fremme maktspredning og privat eierskap, og stimulere til miljøvennlig adferd. Fremover blir det viktigere å få mer velferd ut av hver krone. Men velferden vår avhenger av at vi legger til rette for at eksisterende arbeidsplasser ikke går tapt, samtidig som det skapes nye. Hvis bedriftene våre går dårlig, blir det også færre jobber. Hvis det er vanskelig å starte nye arbeidsplasser eller færre bidrar inn til fellesskapet, vil velferden vi er så stolte av og glade i på sikt bli truet.

Regjeringen har gjennom statsbudsjettene i perioden 2014-2016 redusert det samlede skatte- og avgiftsnivået med ca. 18,7 mrd. kroner. Det betyr at skatten på alminnelig inntekt for bedrifter og personer reduseres ytterligere fra 25% til 23% innen 2018, og formuesskatten reduseres ved at det innføres en verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler. Resultatene av denne aktive skattepolitikken viser at ledigheten er på vei ned, produktiviteten på vei opp, at det skapes rekordmange gründerbedrifter, og konkurransekraften er styrket. Ved siden av skattelettelser har regjeringen brukt rekordstore midler til investeringer i skole, forskning, vei, jernbane og innovasjon. I tillegg har regjeringen økt grensen for sparing i Bolig sparing for ungdom. Dette skaper rom for at familier og enkeltpersoner kan spare og ta større ansvar for egen trygghet og velferd.

Retorikken fra venstre siden i norsk politikk går ofte på at skattelettelser gagner de rike og gir mindre velferd for folk flest. Allikevel har ventelistene på sykehus aldri vært større enn når Ap styrte landet. Pasienter med rus- og psykiske problemer har aldri stått i lengre køer enn under Ap regjeringen, stilltilstanden i skolen har ikke vært verre og hullene i veiene har aldri vært dypere enn i de 8 årene de rødgrønne styrte landet. På tross av at de økte skattene.

Høyre i regjering har redusert skattene og samtidig bidratt til at færre står i helsekø og ventetiden er redusert. Vei og jernbane rustes opp. Elevene er mer tilstede på skolen og lærer mer. Vi satser på rus og psykiatri og de som trenger hjelp aller mest får det når de trenger det.

Høyres løsning er at vi skal skape mer, ikke skatte mer. Vi skal satse på en ja-politikk fremfor nei- politikk og vi skal sørge for at det skapes flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere jobber som lever av statsbudsjettet.