Spill til glede og bekymring

Stortinget behandler i disse dager en sak om mer ansvarlig spillpolitikk. For å ta konklusjonen først så vil et flertall bestående av venstresiden og KrF vedta flere tiltak som ikke bidrar til stort annet enn falsk trygghet og ekstra byråkrati for mange.


Det er et stort flertall på Stortinget som er opptatt av å bevare enerettsmodellen. Regjeringen slår også dette fast i Jeløy-plattformen. Den viktigste begrunnelsen for dette er det sosiale ansvaret og hensynet til spillavhengighet. I tillegg vet vi at den modellen sikrer gode inntekter til kultur, idrett og humanitært arbeid.


Kulturdepartementet har startet arbeidet med et felles lovforslag for hele pengespillområdet blant annet ved å be Lotteritilsynet om å utrede DNS-varsling. De vurderer et lovforslag som vil gjøre betalingsformidlingsforbudet mer effektivt, de vil evaluere Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis, og se på sanksjonsmidler for å kunne reagere mot personer og selskap som direkte eller indirekte er ansvarlige for å markedsføre lotteri og pengespill uten tillatelse.


På tross av dette brede initiativet finner opposisjonen grunn for å fremme åtte forslag som på mange måter enten er å slå inn åpne dører, som skaper en falsk trygghet eller som vil kunne rokke ved hele spillmarkedet. Stortinget vedtok sommeren 2017 pengespillmeldingen «Alt å vinne» og saken stortinget behandler nå er en omkamp på de områdene opposisjonen tapte den gang.


Norsk Tipping og Norsk Rikstoto må hele tiden utvikle sine produkter for å møte konkurransen fra spillselskapene som holder til utenfor Norges grenser.  En IP- eller DNS-blokkering vil ikke hindre de utenlandske selskapene, så lenge vi ikke har på plass et felles Europeisk regelverk.  Blokkeringene både kan og vil omgås med enkle grep og det vil derfor være svært ressurskrevende for myndighetene å håndheve den – og det medfører sensur, sikkerhetsrisiko og svekker personvernet.


Stortinget sa ved behandlingen av pengespillmeldingen «Alt å vinne» at det mest hensiktsmessige vil være å bidra til en felleseuropeisk løsning for pengespillreklame. EUs godkjenning av ATM-direktivet pågår fortsatt. Skal vi hegne om Norsk Tipping og Rikstoto må de også få lov å markedsføre seg. Hvis vi fjerner deres mulighet for markedsføring, som et tiltak for å hindre reklame for spill som opererer utenfor Norsk lov, gjør vi enerettsmodellen nok en bjørnetjeneste.