Bengt Morten Wenstøb.

Stortingsvalget 2017 er et tillitsvalg

Når det nå er litt over et år til stortingsvalget 2017 og de fleste har mulighet til å ta seg noen velfortjente feriedager er det tid til refleksjon og ettertanke om hva politikk er og hvordan vi kan vitalisere politikken så den kan bli en del av folks hverdag.

Professor Harald Grimen skrev for en tid tilbake boken hva er Tillit. En reflektert bok om begrepet Tillit og hvorfor dette er viktig for å bygge gode og velfungerende samfunn.
Tillit er fundamentet i tre- partsamarbeidet i norsk arbeidsliv og grunnlaget for lønnsutvikling, lover som trygger arbeidsmiljøet og det velferdssamfunnet vi bygger. Samtidig ser vi et parallelt arbeidsliv der det er økende arbeidslivskriminalitet, dumping av lønninger og tilsidesettelse av arbeidsmiljølovens intensjoner. 

Skal vi bygge fremtidens velferdssamfunn er vi avhengig av å fjerne de useriøse aktørene i norsk arbeidsliv. Det klarer vi ikke bare gjennom å fatte politiske vedtak i Stortinget. Vi er også avhengig av at du og jeg velger å støtte de seriøse arbeidsgiverne når vi kjøper tjenester eller varer.

Tillit er fundamentet når vi velger å delta i internasjonale militære operasjoner. Etikk og respekt for menneskerettigheter må ikke vike for kortsiktige militære mål. Militære operasjoner er aldri løsningen på internasjonale konflikter. Mer enn noe må internasjonale konflikter finne sin løsning basert på gjensidig tillit. Derfor er det så viktig å reformere FN slik at FN kan spille en aktiv rolle i løsningen av vanskelige internasjonale konflikter.

Politikk handler om Tillit mellom deg som politiker og den som stemmer på deg. Når vi alle skal stemme høsten 2017 handler det om hvem du tror skal gjøre hverdagen bedre for deg og din familie. Samtidig må ikke politikken bli så tabloid at den markedsfører drømmer som ikke kan innfris.

Som politikere har vi et felles ansvar for å bygge gode lokalsamfunn og nasjonale fellesskapsløsninger. Gjøre gode verdivalg på vegne av oss alle. Men vi har også som samfunn et felles ansvar. 
Menneskerettighetserklæringen har som ide å skape Tillit mellom mennesker uavhengig av tro, seksuell legning, hudfarge eller politisk ståsted. Gi rom for at mennesker er forskjellige og respekteres for nettopp det. 

På den internasjonale politiske arena er det mer debatt om forskjellighet og rangering av hva de gode verdier er. Dyrke motsetninger og skape fiendebilder. Kanskje er ikke verden sort hvit som mange politikere ønsker å fremstille den, men fargerik som regnbuens farger.

Kanskje stortingsvalget 2017 bør handle om hvordan vi kan skape gode fellesskap med rom for mange forskjelligheter. Der målet bør være å forene og ikke splitte.
Skal vi bygge Norge for fremtiden handler det om å gi rom for kreativiteten hos hver og en og ikke minst trekke med oss de som kommer fra andre land og søker trygghet hos oss.
Alle barn i Norge har nå sommerferie etter et hektisk skoleår. Vi tenker ikke over det, men vi er heldige som har en skole der vi kan søke kunnskap uavhengig av om du er jente eller gutt. I mange land har ikke jenter den muligheten. Vi som nasjon bør arbeide for at flere barn får denne muligheten i andre land.

Vi tar for gitt at alle i Norge har like muligheter. Det er ikke sikkert at det alltid vil være slik. Skal vi klare det er vi nødt til å ha Tillit til hverandre. Det er ikke alltid kommentarfeltene i norske aviser bygger opp om den ideen.

Derfor bør stortingsvalget 2017 handle om Tillit og valg av personer som kan samle og i mindre grad av tabloide sannheter som splitter. Vi er et skjebne fellesskap som sammen skal bygge Norge. 
Målet må være gode helsetjenester, en god skole og grunnleggende respekt for andres rettigheter og muligheter til å leve sine liv.

Bengt Morten Wenstøb
Stortingsrepresentant Høyre, Østfold