Stortingsvalget 2017, vi trenger dine kandidatforslag

Østfold Høyres nominasjonskomité foran stortingsvalget 2017 er godt i gang med sitt arbeid. 

Nå oppfordrer de alle til å sende inn forslag på personer som ønsker å være listekandidater for Østfold Høyre ved valget neste år. Kjenner du noen, eller kanskje du har lyst til å stå på stortingsvalglisten selv?

Reglene er enkle: Kandidatene må være spurt og sagt seg villige til å stille. De må være/bli medlemmer av Høyre.

Nominasjonskomiteen ønsker seg et stort og bredt sammensatt utvalg kandidater slik at den endelige valglisten kan være mest mulig representativt ut fra kriterier som dyktighet, utdannelse, yrkeserfaring, bosted, kjønn og alder. Komiteen ønsker også å få begrunnelser og utfyllende opplysninger om yrke, utdannelse (og evt. CV) om de foreslåtte kandidatene. Frist for innsendelse av forslag er 1. juni.

Ca. 15. juni vil lokalforeningene i Østfold Høyre få oversendt en samlet alfabetisk liste over alle de foreslåtte kandidatene. Foreningene setter deretter, innen 15. september, opp sin rangerte kandidatliste på sitt lokale nominasjonsmøte hvor det også velges utsendinger til Østfold Høyres nominasjonsmøte 22. november 2016 hvor den endelige listen vedtas.

Nominasjonskomiteen håper på mange gode forslag! Send inn til ostfold@hoyre.no eller til Østfold Høyre, PB 220, 1702 Sarpsborg.

Nominasjonskomiteen ledes av Ann-Hege Indrevoll.