Tage Pettersens innlegg om Jeløy-erklæringen

Denne uken har Stortinget debattert Jeløy-erklæringen, og her er stortingsrepresentant Tage Pettersens innlegg fra Stortingssalen.

President. Påstanden fra opposisjonen om at borgerlig side er svekket etter valget blir ikke mer korrekt av å bli gjentatt til det kjedsommelige. Valgresultatet i 2017 var en tillitserklæring til Høyres prosjekt for å modernisere og ruste Norge for fremtiden. Etter fire år i regjering ga velgerne borgerlig side flertall og mandat til at Erna Solberg kunne fortsette. Regjeringen er utvidet med Venstre og det er ingen tvil om at KrF er regjeringens foretrukne samarbeidspartner.

Marit Arnstad fremførte i dag begrepet den Solbergske-parlamentarisme . Arnstad må tydeligvis ha glemt forskjellen på hvordan en flertalls- og en mindretallsregjering jobber. Mens den rødgrønne regjeringen ble enig med seg selv i de lukkede rom, foregår nå de reelle forhandlingene i parlamentet. Nå kommer partienes primære standpunkt tydeligere frem, og sammen jobber vi her i Stortinget for å komme frem til gode enigheter. Det kan se ut som om velgerne setter mest pris på denne arbeidsformen.

President. I stede for å stille spørsmål ved hvordan det borgerlige flertallet jobber for å enes om en god politikk for landet – vil jeg stille spørsmål ved opposisjonens nye arbeidsform. I sterk kontrast til det ansvaret de fire ikke-sosialistiske partiene tar i fellesskap, ser vi en stadig mer splittet opposisjon. Og vi ser en opposisjon som er mest opptatt av å si nei til regjeringens politikk, før de ser fakta og hva berørte innbyggere er opptatt av.

I dag sier et flertall nei til regjeringens forslag om å forenkle reglene for søndagshandel. Flertallet gjør dette før et konkret forslag er lagt frem, og bare noen dager etter at en grundig NOU er sendt på høring.

Mange av forslagene i NOUen er konstruktive, og ikke først og fremst liberaliserende. Ett av forslagene er at alle frittstående butikker under 150 m2 skal kunne holde åpent. Det betyr at alle større butikker må holde stengt. Der mange butikker i dag har åpent hele søndagen, foreslår utvalget å begrense åpningstiden til etter kirketiden, og totalt sett færre timer enn i dag. Noen flere mindre butikker vil sikkert velge å holde åpent, mens mange ansatte som i dag arbeider på de store hagesentrene får fri på søndagen.

President, dette er kunnskap som Ap og SP åpenbart ikke er interessert i å høre mer om, før de i dag sier nei til alle endringer. At opposisjonen ikke er opptatt av kunnskap før de konkluderer bør bekymre langt flere enn at regjeringspartiene kan ha ulike utgangspunkt før forhandlinger i åpent lende.