Tage Pettersens landsmøteinnlegg 2017

Kjære landsmøte.

Siden 2013 har verden blitt mer utrygg. For å møte dette har Høyre snudd situasjonen med et forsvar som var underfinansiert gjennom åtte år med rødgrønt styre. 


Vi har prioritert opp forsvar og beredskap. Vi har styrket bevilgningene, og vi har satset mer på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Og ikke minst har vi fått utarbeidet og vedtatt en ny langtidsplan for Forsvaret. 

Det å vinne valg handler om å vinne og gjenvinne velgernes tillitt gjennom å fortelle hvordan vi vil møte fremtiden.

Statens viktigste oppgave er å forsvare landet og å beskytte våre innbyggere. I en verden preget av krig, terrorisme og humanitære katastrofer – også i vårt eget nærområde – er jeg derfor stolt over at mitt Høyre har sagt at en fortsatt styrking av Forsvaret, er en av de viktigste oppgavene også de kommende årene.

Soldatene som leverer vår trygghet hver dag, og sikkerhet der ute i verden, skal Høyre rette en stor takk til. Det er vår jobb å legge til rette for deres ettervern. For å gjøre et godt program bedre vil jeg anbefale landsmøte å støtte endringsforslag nr 61 fra Østfold som er følgende viktige tillegg: "og sikre god kompetanse i ettervernet".

Forsvaret er viktig for hele landet. Derfor har vi den forsvarspolitikken som virker best både i sør og nord. At vi oppretter et nytt jegerkompani ved Grensevakten er viktig for oss i sør. At vi anskaffer nye patruljefly og kystvaktfartøy i nord er viktig for oss alle. Økt patruljering med ubåt i de nordlige havområder, er av stor betydning for Norge som en havnasjon.  

Høyre må øke bevilgningene til Forsvaret. Men for oss er det ikke være nok å ha en langsiktig ambisjon om å nå to prosent målet. Høyre må være tydelige, og da må vi si at forsvarsbudsjettet skal økes til to prosent av BNP innen 2024. Det må vi fordi vi ønsker et forsvar som er tilpasset et fremtidig trusselbilde som er i stadig endring.

Ønsker velgerne en regjering med ambisjoner for Forsvaret? Ønsker velgerne en regjering som følger opp behovene Forsvaret har for å kunne avverge og bekjempe terror mot våre innbyggere? Ja da er svaret å sørge for at Høyre fortsatt får bemanne forsvarsdepartementet de neste fire årene. 

Høyre er klare for å ta fire nye år på vakt for våre innbyggeres sikkerhet.