Tage Pettersens landsmøteinnlegg om bioteknologi

Dirigenter.

«Det gir meg liksom et evighetsperspektiv på slekta. Jeg har funnet en tråd. Det startet ikke med meg. Det slutter heller ikke med meg. Det er en tråd som går videre. Det føles som det er knyttet sammen». Slik oppsummerte Odd Nordstoga episode syv i den tredje sesongen av «Hvem tror du at du er?».

La meg takke for å få være medlem i et parti som tør å sette ideologisk vanskelige spørsmål på agendaen, og som har takhøyde for debatt. Debatten om foreldreskap og bioteknologiens muligheter er vanskelig.

Et relevant spørsmål er om det defineres som «barns beste» å bli fratatt retten til å vokse opp med, og kjenne sin genetiske mor. Hvilke rettigheter skal barn ha til å vite om sitt opphav? Og hvem eller hva er opphavet?

Skal vi mene at blodsbånd og arv, genetisk tilknytning og slektstilhørighet er viktig i et barns liv. Ja mener jeg.

Bør barn født med donoregg få rett til å kjenne sin genetiske mor og hennes slekt i løpet av oppveksten, eller først etter fylte 18 år, slik regelen er ved sæddonasjon?

Hva vil være neste skritt? Hva om både mannen og kvinnen er ufruktbare? Det er sannsynlig at eggdonasjon gjør veien til surrogati kortere og enklere.

For meg er det ikke et argument at vi tidligere har sagt ja til sæddonasjon – det legitimerer ikke at vi nå tar et stort steg i feil retning. Hva som er tillatt i andre land kan ikke være styrende for hva vi skal tillate her hjemme. Til sist mener jeg heller ikke spørsmålet om eggdonasjon handler om likestilling eller retten til å kunne bli mor. For meg blir det viktigeste barns rett til å vite hvem som er dets mor.

Kjære venner, si nei til både eggdonasjon og surrogati. Bidra til at det tilrettelegges for å kunne sette barn til verden tidligere i livet. Et tiltak som er nevnt i Jeløy-plattformen er å forbedre støtteordninger til studenter med barn.