Takk og gratulerer til Østfold, IB – elever og lærere ved Fredrik II

Så gøy at Østfold har elever som konkurrerer i verdenstoppen når det gjelder kunnskap! Jeg er hjertens enig med Lions-president Asbjørn Hugdal når han sier at det er viktig å investere i kunnskap.


Som i idrett trenger vi gode rollemodeller som kan inspirere oss alle til å strekke oss litt lenger enn det vi trodde var mulig. En stor takk til Lions Fredrikstad som gjorde det økonomisk mulig å delta.

At de kunnskapssterke elevene får slippe opp og frem betyr ikke at en ikke skal ha forståelse og respekt for at vi også har elever som har utfordringer. Både skoleflinke elever og de som opplever motgang trenger all hjelp vi kan gi dem til å finne og utvikle sitt potensiale.

For to år siden kjempet vi i Fylkestinget mot nedlegging av IB – linjen.  De fleste av posisjonens fylkestingsrepresentanter var imot videreføring, men fant til slutt å kunne videreføre tilbudet. Det er jeg glad for og jeg håper at nedleggelse forblir et avsluttet tema.


Gretha Thuen

Tidligere fylkestingsrepresentant

Politisk nestleder, Østfold Høyre