Terje Pettersen ny Høyre-leder i Eidsberg

Terje Pettersen er valgt til ny leder av Eidsberg Høyre etter Fredrik Mortvedt, som trapper ned til styremedlem-vervet etter mange år med formannsklubba.

Høyre har vært det største partiet i Eidsberg kommunestyre siden 2011, og har nå 15 av 35 medlemmer. Det har vært et hektisk år, med mange store saker til politisk behandling: som kommunereform, by- og næringsutvikling (Mysen og Brennemoen), ny barnehage, nytt ungdomshus, oppstart skoleutredning, innholdsplan Mysen idrettspark, flere andre planer som har landet og økonomiplan – dessverre med eiendomsskatt, men eneste forsvarlige løsning etter stor kostnadsvekst Familiesenteret.

Eidsberg Høyre har 125 medlemmer, og er blant de største i Østfold. Økonomien er solid og planene mange. – Blant annet skal vi jobbe mer med medlemsinformasjon og –involvering. Dessuten skal vi bidra i Stortingsvalget slik at Høyre fortsatt har tre representanter fra Østfold, sier nyvalgt Terje Pettersen, som også er med i kommunestyregruppa.

Han har mangeårig bakgrunn fra helsevesenet og legemiddelindustrien, er 64 år, født og oppvokst i Sarpsborg. Terje har vært aktiv i idrettsmiljøet gjennom National IL og Sarpsborg Fotballklubb. Han har vært aktiv musiker i mange år, startet som de fleste i Sarpsborg Guttemusikkorps, siden voksenkorps, storband og sekstett. Han har drevet med instruksjon og vært dirigent innen korpsbevegelsen, og har også i flere år vært engasjert i Filadelfiakirken i Mysen.

Med seg i styret fikk han:

Nestleder Marit T. Jansen, kasserer Jens Øystein Homstvedt, sekretær Wenche Øiestad, styremedlemmene Anne Kristine Løken, Ingar Jensen, Fredrik Mortvedt, Lise Floeng og Unni Gangnæs. I tillegg tiltrer gruppeleder Espen A. Volden og ordfører Erik Unaas styret.