Thor Edquist sin landsmøtetale 2017

Dere har hørt Aps floskel mange ganger:  ”Denne Regjeringen gir millioner i skattelette til de som har mest fra før”.

Dette er en floskel som fullstendig tar fokus bort fra det saken om formuesskatt egentlig handler om, nemlig at det ikke skal være mer gunstig for utenlandske eiere å eie norske arbeidsplasser enn det er for oss nordmenn.

De politikerne som om og om igjen gjentar den banale setningen må enten være innprogrammerte til å si den, eller så har de svært liten kunnskap om hva de snakker om.

Formuesskatt på verdiene i et selskap (penger, løsøre og fast eiendom med fradrag av gjeld) betales bare av norske eiere, og den må betales selv om selskapet ikke tjener penger eller endog går med tap.

Det er mange norske eiere opp gjennom årene som har måttet ta opp lån for å betale formuesskatten sin i år med røde tall i boken.

Og har man egenkapital i selskapet å ta av, så må man tappe den ved å ta ut ca1,3 mill. i utbytte for hver million man skal betale i skatt.

Men eies aksjene fra utlandet slipper man å betale formuesskatt og kan beholde pengene til nyinvesteringer i selskapet.

Og det haster med å få forbedrede rammevilkår for norskeide bedrifter.

I Dagens Næringsliv kan vi onsdag 22.2.17 lese at en av fire arbeidsplasser, en av tre kroner i omsetning og en av to bedrifter kan komme på utenlandske hender. Med den faren som det utgjør for disse arbeidsplassene i Norge.

Ser ikke de som om og om igjen kommer med den innledende floskelen verdien av at norske selskaper er norskeide og gjerne også lokalt eid der bedriften er?

Skatten rammer ikke bare ”de som har mest fra før”, men den rammer utviklingen av norskeide arbeidsplasser.

Å senke og etter hvert fjerne formuesskattenatse på norskeide arbeidsplasser er ikke å ”gi mer til de som har mest fra før”, men å satse på norskeide arbeidsplasser, for hele det norske folks fremtids skyld.

Høyre må fortsette arbeidet med å få til like rammevilkår for norske og utenlandske eiere, og mellom Norge og de landene vi skal konkurrere med.