Thor Hals sitt landsmøteinnlegg 2017

Landsmøte,

Samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene sier at det skal prioriteres å flytte mer gods fra bil til tog og båt.


- Et godstog fra Gøteborg til Oslo tar 8 timer, godstoget har vikeplikt for persontog, ogventetid med bl.a.   bytte av lokfører, fordi Norske lokførere ikke er godkjente i andre land. Til sammenligning tar det en lastebil bare 4 timer.

 

- Det første BaneNor gjorde etter opprettelsen av selskapet, var å innføre baneavgift. Det ga Schenker alene en ekstra utgift på 1 million pr. år.

 

Hvis vi skal få mer gods over på bane må rammevilkårene for godstransport endres.

-prioritere lange tog,

-prioritere godstog på natt,

 

Det velter inn 3000 vogntog på E6 over Svinesund fra Gøteborg hvert døgn, ikke i uken, men hver dag.

 

Vi planlegger InterCity fra Oslo til Halden. Hvorfor ikke da helt til grensen til Sverige?

Mener vi at det skal prioriteres gods fra bil til tog, så må vi vel da også sørge for at dette er et attraktivt alternativ for transportørene.

 

Her må vi snarest komme i dialog med svenske myndigheter og se hele strekningen fra Oslo til Gøteborg.

 

En annen sak: Vi skal nå bruke over 30 milliarder på Follotunellen. Skal vi ha mest mulig valuta for denne gigantiske investeringen, så må vi sørge for at flest mulig får anledning til å benytte dette tiltaket. Derfor er det ytterst viktig at vi får sørget for at Østre linje, får plass i tunellen, og da må en planfri påkobling skje syd for Ski Stasjon. Dette er også noe det vil stå om i NTP, ifølge lekkasjer, og det er bra.

 

Men, det er viktig at Østre linje da får tilgang på Follotunellen, fra dag 1, etter at Ski stasjon har sprengt kapasitet. BaneNor sier at dette vil skje i 2026/27, då bør det stå tydelig i NTP, at påkoblingen av Østre linje må være klar til bruk når kapasiteten på Ski stasjon er sprengt.