Tid for å søke videreutdanning

Startskuddet for årets søknadsrunde for videreutdanning har gått. Fristen for å søke går ut 1. mars. Nå er det opp til kommunene å godkjenne søknadene, og vi håper Østfoldkommunene kjenner sin besøkelsestid sier Høyres stortingsrepresentanter Ingjerd Schou og Tage Pettersen.

Frem til 1.mars er det åpent for lærere å søke seg til videreutdanning. Høyre har, sammenlignet med de rødgrønne, nesten tredoblet antallet videreutdanningsplasser. Senest denne uken vedtok stortinget igjen at det skal stilles kompetansekrav til lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk. Nettopp derfor er det så viktig at kommunene sørger for at alle som mangler fordypning får tatt videreutdanning før overgangsperioden går ut i 2025.


Lærerne i Østfold gjør en fantastisk jobb i klasserommene våre hver eneste dag. Vi vil at flest mulig av de som ønsker det, skal få videreutdanning, men da må alle som vil søke før fristen 1.mars – presisere de to stortingsrepresentantene. I fjor kom det en undersøkelse fra NIFU hvor nesten alle lærere som hadde tatt videreutdanning sa de hadde endret undervisning, og syv av ti at de hadde blitt bedre lærere. Det viser at det fungerer.


Høyres mål er at vi skal ha en skole der elevene lærer mer, hvor de trives og hvor lærerne har et godt faglig fellesskap. Faglig sterke lærere er viktigst for de barna som trenger skolen aller mest. Derfor har vi under denne regjeringen nesten tredoblet antall lærere fått videreutdanning sammenlignet med de rødgrønne.


Det er kommunens ansvar som skoleeier å sørge for at lærerne får tatt videreutdanning. Staten har satt av penger, men uten kommunene på laget får vi det ikke til. Så alle kommuner må godkjenne søknadene og sette av midler. Begge to avslutter med å si at mange Østfoldkommuner har vært flinke så langt, og håper at de også i 2018 prioriterer kompetansen til sine lærerne høyt.