Tidenes beste kommuneøkonomi?

2016 blir trolig et økonomisk rekordår for Østfold. Tallene gjør dystre spådommer om regjeringens kommuneøkonomi til skamme, mener ordfører i Moss og stortingskandidat for Høyre, Tage Pettersen.


Kommunal Rapport skriver at 2016 trolig blir det beste året på 10 år for kommunesektoren. I fire av de fem siste årene har Kommune-Norge hatt driftsoverskudd på minst 10 milliarder i året!


De fleste kommunene har nå gjort ferdig det foreløpige regnskapet for 2016. Det viser jevnt over sterke resultater. Mange av kommunene landet på resultater langt bedre enn de selv hadde budsjettert med. Både i Østfold og i resten av landet har kommunesektoren nå opplevd to meget gode år på rad. Det avliver myten om en borgerlig regjering som sulteforer kommunene, mener Høyres 2. kandidat. – Alle disse spådommene har Høyre gjort til skamme. Regjeringen sørger for en kommuneøkonomi som gir lokalpolitikerne gode rammer til å gi innbyggerne tjenester. Og rammene er langt bedre enn under åtte år med rødgrønn regjering, sier Tage Pettersen.

 

Monica Gåsvatn som er Østfold Høyres 3. kandidat er enig. – Mange gode kommuneresultater er godt nytt. Kommuner i pluss kan bygge ut velferden. Kommunene leverte et historisk godt resultat i 2015, og det ser bra ut for 2016-regnskapene også, sier Gåsvatn. - Høyre i regjering sørger for en kommuneøkonomi som gjør at kommunene kan gi innbyggerne helsetjenester, eldreomsorg, barnevern og skole med høy kvalitet, sier hun. 

 

Både i 2015 og 2016 har kommunene fått høyere skatteinntekter enn man forutså. Det er i mange kommuner hovedforklaringen på at resultatene ser langt bedre ut enn man hadde håpet på. – Regjeringen sikrer reell vekst over statsbudsjettet, ekstra skatteinngang hjelper på, og mange kommuner styrer godt innenfor rammene de har. Det fortjener de skryt for, sier Tage Pettersen.

 

- Selv om mye går bra, må kommunene fortsatt gjøre prioriteringer innenfor sine rammer. Men den elendighetsbeskrivelsen Ap og resten av opposisjonen har bedrevet står rett og slett ikke til troende. De har åpenbart glemt ordfører-protestene over stramme kommunebudsjetter da de selv styrte, avslutter Tage Pettersen. 

 

Tallene skyter i været på grunn av skatteinntekter. Det skyldes i liten grad at Østfoldingene har tjent godt - og dermed betalt skatt. Systemet fungerer nemlig slik at skatteinntekter mellom kommunene jevnes ut. Nesten alle Østfolds kommuner har skatteinntekter under landssnittet, og «dras» dermed opp av Oslo, Bærum og mange andre. Derfor er det egentlig høy skatt i «rike» områder av landet som sikrer gode resultater for Østfolds kommuner.

 

Faktaboks (kjente netto driftsresultat 2016 før reviderte regnskap)

Kommuner:

Netto driftsres. i mill:

Moss

70,9 + ca 10 (1)

Fredrikstad

150,0

Sarpsborg

121,5

Rygge

40,6

Hvaler

0

Skiptvedt

13,5

Askim

38,0

Trøgstad

19,5

Halden

73,5

Eidsberg

14,5

Marker

16,6

Aremark

Ikke klart

Våler

Ikke klart

Rakkestad

?

Rømskog

?

Spydeberg

0

Råde

19,6

Hobøl

13,0

Fylkeskommunen

94,0

Totalt i fylket (2)

680,2

  1. Her kommer de tre foretakene i tillegg og alle har positive resultater. Totalt ca 10 mill
  2. Kun beregnet ut fra de kommunene resultatet er kjent for