Tiltak mot arbeidslivskriminalitet

I dag er det 1. mai og i den anledning varsler Høyre at vi vil trappe opp innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kontrollene trappes opp, de kriminelle straffes hardere, og a-krimsentrene mot arbeidslivskriminalitet gir viktige resultater.

Kontrollene trappes opp, de kriminelle straffes hardere, og a-krimsentrene mot arbeidslivskriminalitet gir viktige resultater. På arbeidernes dag varsler Høyre at vi vil trappe opp innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

- Vi jobber hardt med å bekjempe arbeidslivskriminalitet for å sikre arbeidsfolk den tryggheten og trivselen de fortjener å ha på jobb, sier Stortingskandidat Tage Pettersen.

Tage Pettersen viser til at regjeringen i januar 2015 la frem strategien mot arbeidslivskriminalitet. Nye tiltak rulles ut fortløpende og strategien ble senest oppdatert i februar i år.

Flere a-kriminalitetssentre

Denne måneden får også Bodø og Tønsberg egne sentre. Som en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet er det etablert en rekke samlokaliserte sentre (a-krim sentre). Samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet er lovende og gir viktige resultater viser rapporten «Innsats mot arbeidslivskriminalitet». - Disse sentrene har bidratt til at flere useriøse aktører har blitt stanset og at flere kriminelle er sendt ut av landet, sier Tage Pettersen.

Flere kontroller

På landsbasis ble det i fjor gjort felles kontroller i 3.200 virksomheter - over dobbelt så mange som året før. 254 kriminelle nettverk er avslørt. Nå skal det bli hyppigere bruk av uanmeldte kontrolltilsyn, og mer målrettet kontrollvirksomhet. - De kriminelle skal bli tatt på sengen når de minst venter det. Alle bedrifter vil få mer uanmeldte kontroller, men mer ressurser skal brukes på å ta de useriøse bedriftene. Vi ser at det å være tøff i klypa fører fram, og derfor settes inn flere kontroller, sier Tage Pettersen.

Høyere straff

H-Frp-regjeringen har allerede hevet straffenivået for brudd på arbeidsmiljøloven fra fengsel inntil tre måneder til inntil ett år, og fra to til tre år ved straffeskjerpende omstendigheter. I 2016 ble det gjort vedtak om stans i 352 virksomheter. Nesten 60 millioner ble tatt inn gjennom arrest, utlegg, beslag og inndragning. - De som ikke har rent mel i posen skal straffes hardere. Tiltak som stans av virksomheter, bøter, og å ta pengene gjennom utlegg eller arrest skal også tas hyppigere i bruk, sier Tage Pettersen.

Flere nye tiltak i nytt partiprogram

Det finnes i dag bransjeprogrammer innenfor renholds-, transport- og utelivsbransjen. YS, Virke og LO har ønsket seg flere slike samarbeid. Nå vil Høyre vil utvide det til nye områder der partene mener det er behov for det. Trepartsbransjeprogrammene har vist seg å være gode til å mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utsatte bransjer. - Vi mener dette er gode samarbeid som bygger videre på den norske modellen sier Tage Pettersen.

Et annet tiltak Høyre vil gjennomføre er å gjøre lønnsinndrivelse ved manglende utbetaling av lønn fra arbeidsgiver som en del av fri rettshjelp-ordningen. I dag kan man få fri rettshjelp ved oppsigelse, men ikke ved manglende lønn. Det er dessverre flere arbeidstakere i dag som blir grovt utnyttet og ikke får lønn for sitt arbeid. - En utvidelse av rettshjelploven vil styrke arbeidstakernes forsvar mot useriøse arbeidsgivere og være et viktig grep i kampen mot sosial dumping, sier Tage Pettersen.

De aller fleste arbeidstakere trives når de er på jobb og det store flertallet av virksomheter driver seriøst, men den useriøse delen av arbeidslivet blir mer og mer alvorlig. - De kriminelle aktørene forsøpler arbeidslivet. De skal ikke få vinne denne krigen, derfor trapper vi opp innsatsen, sier Tage Pettersen.