Tull om industrien fra Arbeiderpartiet

Bjørnebekk-Waagen, stortingskandidat for Ap, kommer i avisene igjen med ubegrunnede påstander om at Høyre i regjering svikter i kampen for å få på plass en ny CO2-kompensasjonsordning for industrien. La meg gjøre en ting veldig klart: Vi skal videreføre CO2-ordningen, også etter 2020. 

Jeg og Arbeiderpartiet er uenig om mye. For eksempel mener jeg det siste norsk industri trenger nå er en skatte- og avgiftsregning på 15 milliarder kroner i året, eller at Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti kommer i regjering, slik som Ap åpner opp for. Vi er også uenige om norsk eierskap. Jeg mener det må bli billigere å være norskeid bedrift, ikke dyrere, slik Bjørnebekk-Waagen og Jonas Gahr Støre foreslår. Da forsvinner ikke bare bedriftene våre til utlandet – med seg tar de også viktig industrikompetanse- og historie. Dette er eksempler på politiske uenigheter om veivalg for norsk industri, norske jobber og norsk næringsliv. Det gjelder ikke CO2-kompensasjonsordningen. Der er vi enige.


Selv om det nærmer seg valg, burde Bjørbekk-Waagen holde seg for god til å spre usikkerhet i industrien gjennom å fremsette usanne påstander. Jeg begynner faktisk å lure på om dette er en ren dekkoperasjon for å unngå en debatt om generelle virkemidler i norsk industrisatsing. 

 

I neste periode vil Høyre styrke kunnskapen i skolen. Det er like viktig med et mesterbrev som en mastergrad. Det må bli mindre teori og mer praksis innen yrkesfagene. Det skal bli enklere å kombinere praksiserfaring og skole. En forbedring av yrkesfagene står høyt på vår prioriteringsliste. Helsekøene skal videre ned og behandlingskvaliteten skal videre opp. Vi håper Arbeiderpartiet vil støtte statsminister Erna Solberg og regjeringspartiet Høyre i dette arbeidet etter valget. 

 

Når forandringens vind blåser over Norge bygger Bjørnebekk-Waagen og Arbeiderpartiet levegg – Høyre og industrien bygger vindmøller.