Ingjerd Schou, stortingsrepresentant, Høyre, Østfold.

Utflytting av arbeidsplasser fra Oslo

Arbeiderpartiets Eirin Sundt og Senterpartiets Geir Pollestad hadde i sommer en NTB-melding om regjeringens utflytting av statlige arbeidsplasser.
Hovedpunktene var følgende:
I perioden 2009-2013 flyttet de rødgrønne ut 200 statlige arbeidsplasser. Av disse ble ingen plassert i Norges store byer; Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand.

Siden regjeringsskiftet har vår regjering flyttet ut 324 arbeidsplasser (62 % flere enn de rødgrønne). Av disse er 86 % etablert i overnevnte byer.

Ap og Sp mener regjeringen driver en «storstilt sentraliseringspolitikk», ettersom man ikke flytter de statlige ut i de «virkelige» distriktene, kun til andre storbyer. De mener at dette blir en av valgkampens store saker. 
 
Hovedregelen skal være at nye og omlokaliserte statlige virksomheter og arbeidsplasser skal plasseres utenfor Oslo. Unntak fra dette skal være særlig begrunnet.

Eksempler på nye arbeidsplasser som etableres utenfor Oslo er: Vegselskapet Nye Veier AS etableres i Kristiansand, Nytt valgdirektorat opprettes i Tønsberg, Konkurranseklagenemnd etableres i Bergen, Parkeringstilsyn legges til Lillehammer, Regelrådet til sekretariat på Hønefoss

 
De rødgrønne og Arbeiderpartiet burde feie for egen dør. 

Vi gjør det bedre nå, og den forrige store utflyttingen av en norsk regjering var også under en Høyre statsråd, Viktor Norman, 2002. Jeg satt i den regjeringen. 


Hvor små må stedene være før Senterpartiet er fornøyd? 

Sannheten er at distriktene går som det suser med Høyre i regjering. Matproduksjonen går opp, vedlikeholdsetterslepet på veier går ned og antall utflyttede offentlig arbeidsplasser går opp. Vi ønsker en diskusjon om distriktspolitikk velkommen, der har vi en god sak.


Spredning av offentlige arbeidsplasser er også maktspredning. Det er uheldig om alt skal foregå i Oslo. Med dagens teknologi er det mulig å drive virksomheter nesten hvor som helst i landet. Derfor flytter regjeringen arbeidsplasser ut av Oslo i stor skala.

Med en økning på 62 % så langt i perioden flyttes makt ut til andre landsdeler. Alle kommuner i Norge kan ikke ha sitt eget direktorat, men vi må sørge for at makten, spesielt mellom landsdelene, er jevnere fordelt.

Vi lovte å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, og det er nettopp det vi gjør. At Arbeiderpartiet automatisk kommer med kritikk, er ikke overraskende. Det er forståelig når de ikke har bedre politikk å vise til.

Dagens regjeringen sørger for flere offentlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Det viktige her er å gi tyngde også til resten av landet, og det gjør vi! 

Vi måtte vel ha flyttet disse til en ensom fjelltopp før Senterpartiet hadde vært fornøyd.

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant, Høyre, Østfold.