Valgkomiteen ønsker dine innspill

Østfold Høyres årsmøte avholdes lørdag 3. mars 2018. Østfold Høyres valgkomité ble valgt av årsmøtet 2017 og skal fremme forslag på kandidater til årsmøtet.

Valgkomiteen avholder sitt første møte den 5. februar. Forslag på kandidater sendes Østfold Høyres fylkessekretariat, ostfold@hoyre.no innen denne datoen.


Det er selvsagt også mulig å komme med forslag på kandidater helt fram til årsmøtet, men organisasjonsleddene anbefales å uttale seg så snart som mulig. 


Det kan fremmes kandidater til vervene selv om vedkommende som innehar vervet stiller seg til disposisjon for gjenvalg. 


Følgende tillitsvalgte er på valg:


Arbeidsutvalget:

Fylkesleder: René Rafshol, Råde, 2 år, stiller seg til disposisjon for gjenvalg.

2. nestleder: Bjørg Lund, Halden, 2 år, stiller seg til disposisjon for gjenvalg.

AU-medlem: Benedicte Dyvik, Våler, 2 år, stiller seg til disposisjon for gjenvalg.


Desisjonskomite:

Leder: Vidar Saxegaard, Fredrikstad, 1 år, stiller seg til disposisjon for gjenvalg.

Medlem: Thor Hals, Askim, 1 år, stiller seg til disposisjon for gjenvalg.

Medlem: Eirik Milde, Halden, 1 år, stiller seg til disposisjon for gjenvalg.


Lovkomite:

Leder: Anne Grethe Erlandsen, Sarpsborg, 1 år, stiller seg til disposisjon for gjenvalg.

Medlem: Thor Chr. Hansteen, Moss, 1 år, stiller seg til disposisjon for gjenvalg.

Medlem: P.t. ikke besatt


Arbeidsutvalget består for øvrig av:

1. nestleder: Gretha Thuen, Fredrikstad, ikke på valg.

AU-medlem: Ståle Frøshaug, Trøgstad, ikke på valg.

Kvinnepolitisk leder: Monica Gåsvatn, Sarpsborg, ikke på valg.

Fylkestingsgruppens repr: Simen Nord, Moss, velges av fylkestingsgruppen.

Stortingsgruppens repr.: Ingjerd Schou, Spydeberg, velges av stortingsgruppen.

Senior Høyres leder: Arnt Storvik, Fredrikstad, velges av Østfold Senior Høyre.

Unge Høyres leder: Rolf-Jonas Ringen Kristiansen, Fredrikstad, velges av Østfold Unge Høyre.


Valgkomiteen består av:

Moss krets: Simen Nord og Glenn Melby (vara).

Indre Østfold krets: Terje Pettersen og Christian Granli (vara).

Fredrikstad krets: Tor Prøitz og Kim-Erik Ballovarre (vara).

Sarpsborg krets: Marit Kildedal og Steven Skjekkeland (vara).

Halden krets: Inger Blomsnes og Elin Sørlie Buer (vara).

Leder: Simen Nord.