Valgkomiteens innstilling - Østfold Høyres årsmøte 2017

Østfold Høyres årsmøte avholdes lørdag 4. februar, og her er valgkomiteens innstilling.

Arbeidsutvalget:

1. nestleder: Gretha Thuen, Fredrikstad, gjenvalg for 2 år.

AU-medlem: Ståle Frøshaug, Trøgstad, ny for 2 år.

Leder av Kvinneforum: Monica Gåsvatn, Sarpsborg, ny for 2 år.

 

Desisjonskomité:

Leder: Eirik Milde, Halden, gjenvalg for 1 år.

Medlem: Thor Hals, Askim, gjenvalg for 1 år.

Medlem: Gretha Kant, Moss, ny for 1 år.

 

Lovkomité:

Leder: Anne Grethe Erlandsen, Sarpsborg, gjenvalg for 1 år.

Medlem: Rune Grundekjøn, Fredrikstad, gjenvalg for 1 år.

Medlem: Thor Christian Hansteen, Moss, gjenvalg for 1 år.


Valgkomiteen har vært ledet av Thor Hals, Askim.