Valgkomiteens innstilling - Østfold Høyres årsmøte 2018

Østfold Høyres valgkomité har enstemmig vedtatt å fremlegge følgende innstilling for Østfold Høyres årsmøte i henhold til «Vedtekter for Østfold Høyre» § 7.

Arbeidsutvalget:

Fylkesleder: René Rafshol, Råde, 2 år, gjenvalg

2. nestleder: Bjørg Lund, Halden, 2 år, gjenvalg

AU-medlem: Benedicte Dyvik, Våler, 2 år, gjenvalg

 

Desisjonskomité:          

Leder: Eirik Milde, Halden, 1 år, gjenvalg

Medlem: Thor Hals, Askim, 1 år, gjenvalg

Medlem: Gretha Kant, Moss, 1 år, gjenvalg

 

Lovkomité:                      

Leder: Anne Grethe Erlandsen, Sarpsborg, 1 år, gjenvalg

Medlem: Thor Chr. Hansteen, Moss, 1 år, gjenvalg

Medlem: Rune Grundekjøn, Fredrikstad, 1 år, gjenvalg


Valgkomiteen har vært ledet av Simen Nord, Moss.