Våre løfter til Østfold for neste stortingsperiode

Høyre i Østfold vil i kommende stortingsperiode jobbe spesielt med følgende saker som er viktige for Østfold-samfunnet.


- Satse på en inkluderende kunnskapsskole med en forsterket innsats i 1.-4.klasse for å gi alle barn grunnleggende ferdigheter til å klare seg godt på skolen og i arbeidslivet senere.

- Øke lærlingtilskuddet slik at det blir mer lønnsomt for bedriftene å utdanne fagarbeidere Østfold trenger i fremtiden.

- Sørge for at det blir enda flere helsesøstre på skolene, og psykologer i kommunene slik at unges psykiske helse blir tilstrekkelig ivaretatt.

- Styrke skolehelsetjenesten.

- Redusere ventetidene på sykehuset, og fortsette arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste. 

- Sørge for fortsatt rask planlegging og utbygging av dobbeltspor på jernbanen helt til svenskegrensen og planfri påkobling av østre linje syd for Ski stasjon.

- Bygge E18 i motorveistandard frem til Vinterbro.

- Starte planleggingen av RV19 i tunnel gjennom Moss.

- Fjerne flypassasjeravgiften.

- Styrke beredskapen på Rygge flystasjon for å sikre tydelig militær tilstedeværelse i Østlandsområdet.

- Gjennomføre langtidsplanens valg av Rygge som helikopterbase.

- Støtte kultur i Østfold som Operaen, Punkt Ø og Det norske blåseensemble.

- Følge opp ulveforliket på Stortinget ved å redusere ulvestammen.

- Legge NAVs hovedkontor for Øst-Viken og Fylkesmannens hovedsete for Region Viken til Østfold.

- Fortsette arbeidet for at Landbruksdirektoratet og Politihøgskolen legges til Østfold.

- Arbeide aktivt for at det ikke skal være dyrere for nordmenn å drive bedrifter i Norge enn det er for utenlandske aktører.

 

 

Ingjerd Schou, 1. kandidat.

Tage Pettersen, 2. kandidat

Monica Gåsvatn, 3. kandidat

Thor Edquist, 4. kandidat

René Rafshol, fylkesleder