Vedum og Trump

Hele verden ler av Donald Trump og hans ”America first”. Ifølge den amerikanske presidenten er ”Germany bad. Very bad”. Årsaken er den store eksporten av biler fra Tyskland til USA, noe Trump vil sette en stopper for.

Men hvis han skulle lykkes med det (noe han heller ikke vil klare), ja, hvilke land har han da tenkt å få solgt amerikanske varer til etterhvert ?

Likheten mellom Trump og vår egen Slagsvold Vedum er stor. Begge harselerer med andre politikere, begge vil ha mer proteksjonisme og ingen av de ser ut til å ha fått med seg at det er internasjonal handel som skaper velstand i verden. Uten den ville vi ikke hatt vår levestandard, verken i USA eller i Norge.

Handel mellom nasjoner er ikke bare grunnen til vår velstand, men også til at mange land har blitt dratt ut av fattigdom.

Antallet ekstremt fattige har sunket i verden. Fra 29% av verdens befolkning i 1999, til 9,6% i 2012, samtidig som befolkningen øker. Mye takket være internasjonal handel.

Allikevel vil Slagsvold Vedum ha Norge ut av EØS-avtalen.

Da Norge hadde folkeavstemming om medlemskap i EU i 1994 var det 10 land i Efta og 12 i EU.

Nå er styrkeforholdet 28 land og 500 millioner mennesker i EU, mens det som er igjen av EFTA nå er Norge, Island og Lichtenstein.

Hvordan kan noen tro at vi skal kunne forhandle frem en bedre avtale for Norge nå som da med det styrkeforholdet ? Hvis EU i det hele tatt vil bruke tid på oss.

Det ville vært en katastrofe for norsk næringsliv å gå ut av EØS avtalen, som mange i EU allerede nå mener gir Norge for store handelsfordeler.
Norsk eksport er ekstremt prisfølsom p.g.a vårt høye kostnadsnivå. 2-3 % toll på enkelte av våre historiske eksportvarer vil føre til nedleggelser i Norge.

Bonderomantikken blant de som vil ut av EØS og forhandle frem en ny handelsavtale med EU, setter hele vårt næringsliv og vår fremtidige økonomi i fare. For EØS omfatter ikke bare varer, men også tjenester, utdanning i utlandet, forskning, standarder og mye, mye mer.

Vi ser at norske bønder aldri har hatt høyere inntekter enn nå. Ja, vi er til og med selvforsynte med får til fårikålen. Kanskje vi snart kan eksportere får istedenfor å importere, som Vedum gjorde da han var landbruksminister?

Man kan med god grunn lure på om de vil bringe sine land fremover, eller om fortiden lokker mer enn fremtiden?