Stortingsrepresentant Tage Pettersen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Velkommen til et politisk spennende år

Da er vi i gang med politikken igjen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det blir et spennende og krevende politisk år. 

Lokalt og regionalt står nominasjons- og programarbeidet for tur nå i høst, før det hele kulminerer med valget i september neste år. Nasjonalt skal vi gjennom en høst med Stortingets åpning og trontaledebatten denne uken, statsbudsjettet neste uke og spenning knyttet til om KrF er enige med sin leder eller ikke. Til det siste er min oppfordring til dere at KrF må få tid til å lande denne konklusjonen på egenhånd, men dere kan gjerne minne de på alle de gode stegene vi sammen har tatt for en rekke kommuner og landet som helhet gjennom flere tiår.


Men dette skal ikke overskygge politikken! Vi driver med politikk fordi vi vil utgjøre en forskjell for folk. Vi skal gi de virkelige svarene på de virkelige utfordringene, som de virkelige menneskene opplever. Det er viktig å tenke på i alt vi gjør. Når Høyre utformer vår politikk så er ikke det for å svare på dagens utfordringer, men de som kommer i morgen. Vi reformerer ikke for å endre Norge, men fordi Norge endrer seg.


For min del vil mye av høsten og vinteren gå med på å arbeide med ny kulturmelding, ny frivillighetsmelding, tidenes første mediemelding, ny barnevernslov – for å trekke frem noe. Dette er viktige politikkområder som berører mange. Har dere innspill, spørsmål eller kommentarer så er dere velkommen til å ta kontakt med meg. Jeg kommer gjerne også ut og besøker lokalforeninger om det er ønskelig. Jeg ønsker oss alle en spennende og god politisk høst!