Ventetidene fortsetter å gå ned i Helse Sør-Øst

Nylig offentliggjorde Helsedirektoratet nye ventetidstall for norske sykehus. I Helse Sør-Øst har ventetidene i gjennomsnitt gått ned med hele 9 dager sammenlignet med samme tid i fjor. Det er mer enn landsgjennomsnittet.


Helse Sør-Øst hadde nest lavest gjennomsnittlig ventetid i landet med 57 dager.

Dette er svært gledelige nyheter, her fortjener Helse Sør-Øst skryt. Først og fremst skyldes den positive utviklingen en betydelig innsats fra dem som jobber på sykehusene. Men det skyldes også gode og økende sykehusbudsjetter, større mangfold og styrkede pasientrettigheter. Tydeligere krav til resultater og større frihet til sykehusene er også viktig.

Gjennomsnittlig har ventetiden ved norske sykehus gått ned med åtte dager sammenlignet med samme periode i 2015, og tolv dager siden den rødgrønne regjeringen styrte. For hele landet var gjennomsnittlig ventetid nå på 59 dager i andre tertial 2016. 
 
Selv om ventetidene går ned mer enn landsgjennomsnittet i Norge, er det fortsatt for mange som venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Det er viktig at Helse Sør-Øst fortsetter det gode arbeidet med å få ned ventetidene.