Vi bygger Østfold for fremtiden!

Samferdsel handler om å gjøre hverdagen enklere, bedre og mer effektiv for oss alle. Det handler om å komme seg raskt frem til dit du skal, og trygt hjem igjen.

Det handler om å få hverdagslogistikken til å gå opp for en småbarnsfamilie. Og det handler om å kunne bosette seg der man vil og jobbe der man vil.

 

Derfor vil Høyre, FrP, Venstre og KrF legge frem en ny Nasjonal transportplan før påske. I planen er vi enige om at vi de neste 12 årene skal bruke om lag 1000 milliarder kroner på samferdsel – en billion kroner. Nasjonal transportplan er den overordnede planen for hva vi skal bygge i Norge. Tidligere gjaldt den for 10 år om gangen, men er nå utvidet til 12 år, med en perspektivhorisont til 2050. Det har vært viktig for Samarbeidspartiene å se de lange linjene, og investere for fremtiden – ikke bare for nåsituasjonen.

 

I Østfold betyr det E 18 Retvedt – Vinterbro, RV 19 i Moss, Havn, InterCity og flere sentrale tiltak som har betydning for Østfold.

 

Samferdsel har vært en av de viktigste sakene i denne perioden for Høyre, FrP, KrF og Venstre. Nå bygger vi landet og Østfold videre med Nasjonal transportplan.