Vi vet hva vi har, tar vi sjansen på et skifte?

Den første partilederdebatten i Arendal 14. august viste at alle partier har et markeringsbehov enten de sier de skal fortsette eller starte på et samarbeid med andre partier. 

Dette er ikke noe nytt i den borgerlige fløy da vi gjennom 4 år har opplevd mange diskusjoner i full offentlighet om samarbeidspartienes forskjellige syn. Det ser vi også nå i valgkampen. Dette er et godt tegn for et levende demokrati. Gjennom åpne forhandlinger og diskusjoner har samarbeidspartiene gjennom 4 år styrt landet på en fin måte.

 

Med et regjeringsskifte kan det lett bli som det var i forrige R/G regjering. Da opplevde vi at offentligheten først ble orientert når samarbeidspartiene hadde bestemt seg bak lukkede dører.

 

Gjennom hele valgkampen kjører AP på at de skapte mange arbeidsplasser i sin siste regjeringsperiode og sammenligner det med hva som er skapt av arbeidsplasser de fire siste år. For det første skaper ikke politiske partier arbeidsplasser, i alle fall gjør ikke Høyre det. Det som er de politiske partiers område å arbeide på er å tilrettelegge for at næringslivet og andre organisasjoner får vekstmuligheter. Det er stor forskjell på å skape arbeidsplasser under høykonjunktur, som det var i forrige regjeringsperiode, sammenlignet med et sterkt fallende oljemarked som resulterte i masseoppsigelser og permitteringer. Heldigvis er denne trenden snudd. Arbeidsledigheten er på vei nedover og sysselsettingen på vei oppover. Dette er et resultat av samarbeidsregjeringens politikk, og at markedet viser oppgang.  

 

Skatt har blitt et sentralt tema i valgkampen. Høyre vil redusere formuesskatten og fjerne den på sikt. Det er å gi gaver til de som har mye fra før, er AP’s svar. Det er ikke veldig mange som har så veldig mye fra før. Flertallet av de som betaler formuesskatt, er bl.a. bedriftseiere. Høyre vil heller la bedriftseierne reinvestere kapitalen i sin virksomhet fremfor å betale formuesskatt. Det gir mulighet for flere arbeidsplasser og økt verdiskaping.

 

De politiske partiene kjemper for sine partiers valgprogrammer gjennom valgkampen. En flertallsregjering og også en mindretallsregjering vil kreve forhandlinger etter valget. Valgresultatet vil avgjøre hvordan regjeringskonstellasjonen til slutt vil bli. Det er det viktig å tenke på når stemmen skal puttes i valgurnen. Den nå sittende regjering har levert på mange områder i henhold til det samarbeidspartiene ble enige om. Det borgerlige regjeringsalternativet har fungert i 4 år. La valget falle på noe som vi vet fungerer og ikke ta sjansen på noe som ikke er prøvd!